ARiMR - nabór
ARKADIUSZ ZIOLEK/East News
Autor Aneta Wasilewska - 2 Stycznia 2021

Ponad 32,4 mln złotych dla 196 rolników. Nabór wniosków ARiMR zakończony

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakończonym niedawno naborze o pomoc zgłosiło się zaledwie 196 rolników. Fundusz pomocy wyniesie dla nich ponad 32,4 miliony złotych.

Jak przekazała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 30 grudnia 2020 roku zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy na "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000".

- O wsparcie wystąpiło 196 rolników, a łączna wartość wnioskowanej pomocy wyniosła prawie 32,4 mln złotych. Ostateczna liczba wniosków oraz wynikająca z nich kwota może być wyższa, gdyż rolnicy mogli również wysyłać dokumenty pocztą i nie wszystkie zdążyły dotrzeć do ARiMR - zaznaczyła agencja.

Kto mógł ubiegać się o dodatkowe pieniądze?

Pomoc na "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" przysługiwała rolnikowi, jeżeli w jego gospodarstwie łączna powierzchnia trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych położonych na obszarze Natura 2000 wynosi co najmniej 1 hektar.

- Pomoc ma ułatwić prowadzenie działalności rolniczej w zgodzie z podwyższonymi standardami środowiskowymi obowiązującymi na tych cennych przyrodniczo terenach - poinformowała ARiMR.

Emilka z Emilka z "Rolnicy. Podlasie" przygotowała niespodziankę na Nowy Rok. Fani zachwyceniCzytaj dalej

Pomoc przyznawana jest na przedsięwzięcia takie, które między innymi przyczyniają się do utrzymania i użytkowania w gospodarstwie trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000.

Jaki wymiar wsparcia przysługiwał rolnikom?

Zgodnie z informacjami, jakie podała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, refundacji podlegało 50 procent kosztów poniesionych na realizację inwestycji, oraz 60 procent w przypadku młodego rolnika.

- Limit pomocy przypadający na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo wynosi 500 tys. zł. Wysokość wsparcia zależy od rodzaju realizowanej inwestycji. W przypadku budowy lub modernizacji budynków inwentarskich lub adaptacji innych budynków na budynki inwentarskie można otrzymać maksymalnie 500 tys. zł. Natomiast w przypadku realizacji pozostałych inwestycji, np. zakupu maszyn do utrzymania trwałych użytków zielonych, urządzeń do pojenia zwierząt czy przechowywania pasz można ubiegać się o wsparcie do 200 tys. zł. - zaznaczyła agencja.

Co więcej, nabór w 2020 roku był już trzecim, do którego doszło w ramach PROW 2014 - 2020.

- Poprzednie odbyły się w 2017 r. i 2019 r. W ich ramach zawarto łącznie blisko 2,3 tys. umów z beneficjentami na kwotę ponad 342 mln zł - dodała ARiMR.

Artykuły polecane przez redakcję RolnikInfo:

Źródło: ARiMR

Następny artykuł