ARiMR - komunikat
Jakub Kaminski/East News
Autor Aneta Wasilewska - 2 Listopada 2020

Nagła zmiana. ARiMR ogłosiła nowe informacje ws pomocy dla sprzedawców kwiatów

Dziś ARiMR zamieściła ważny komunikat w sprawie pomocy dla sprzedawców kwiatów. Okazuje się, że wcześniejsze ustalenia, dotyczące pomocy zostały zmienione.

ARiMR ogłosiła nowe informacje dla wszystkich sprzedawców i producentów kwiatów, którzy ponieśli straty w związku z zamknięciem cmentarzy.

ARiMR razem z KOWR wesprze sprzedawców i producentów kwiatów

W sobotę 31 października odbyła się krótka konferencja prasowa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, o której pisaliśmy już wcześniej. Przedstawicielki MRiRW odniosły się na niej do decyzji, która została podjęta przed świętem zmarłych. Mowa oczywiście o zamknięciu cmentarzy dla odwiedzających na czas świąt. Niespodziewana decyzja wywołała ogromne emocje wśród sprzedawców i producentów kwiatów, którzy z dnia na dzień musieli liczyć się z ogromnymi stratami.

Podczas spotkania przekazano decyzję, którą już wcześniej ogłosił premier Morawicki. Mianowice pomocą mieli zostać objęci wszyscy, którzy poniosą straty. ARiMR razem z KOWR miała odkupić od producentów rośliny. Na konferencji MRiRW podała także kwota, która miała zostać przyznana poszkodowanym. Mówiono o 180 milionach złotych.

Wszelkie informacje dotyczące pomocy i warunków przyznawania miały być udostępnione do wiadomości publicznej w najbliższym czasie. I dokładnie tak się stało. Na stronie ARiMR pojawiły się informacje dotyczące pomocy. Wynikało z nich, że wszyscy sprzedawcy i producenci chryzantem będą musieli przygotować zgłoszenia, w których zaznaczona zostanie ilość chryzantem, jaka miałaby zostać odebrana przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, czy inne instytucje publiczne.

Co więcej, wyznaczono termin do 12 listopada bieżącego roku składania odpowiednich wniosków do właściwego ARiMR, by wyznaczone zostało miejsce odbioru. Po odbiorze miały zostać przygotowane dokumenty, które potwierdziłby odbiór.

Pojawiła się także informacja na temat tego, co ma się stać z kwiatami, które nie zostaną odebrane do 16 listopada, a także, że pomoc będzie wypłacana do końca bieżącego roku. Nie mniej jednak wszystkie wyżej wymienione ustalenia zostały odwołane wraz z pojawieniem się nowego komunikatu ARiMR.

Nowy komunikat ARiMR: zasady muszą zostać zatwierdzone

Dziś na stronie ARiMR pojawił się komunikat w sprawie pomocy dla sprzedawców i producentów chryzantem, którzy ponieśli straty w związku z zamknięciem cmentarzy.

- Uprzejmie informujemy, że zasady udzielenia pomocy producentom i sprzedawcom chryzantem, którzy ponieśli straty w związku z zamknięciem cmentarzy zostaną opublikowane po ich zatwierdzeniu - pojawiło się na oficjalnej stronie ARiMR dziś w ciągu dnia.

Oznacza to, że zasady, którymi do tej pory podzieliła się ARiMR, są nieaktualne, a na nowe wciąż trzeba poczekać.

ARiMW

Źródło: ARiMR, SadyOgrody

Następny artykuł