ARiMR - wiadomość
rolnikinfo.pl
Autor Aneta Wasilewska - 11 Grudnia 2020

Ważna wiadomość ARiMR ws dofinansowania. Wnioski tylko do 30 grudnia

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) za pośrednictwem swojej strony internetowej poinformowało o rozpoczynającym się składaniu wniosków o przyznanie wsparcia na „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”. Nabór zakończy się 30 grudnia bieżącego roku. Wiadomo, kto i na co może uzyskać wsparcie finansowe.

- Rolnicy, którzy gospodarują na obszarach cennych przyrodniczo, mogą ubiegać się o przyznanie wsparcia na „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”. Nabór wniosków trwa do 30 grudnia 2020 r. - przekazała Halina Szymańska prezes ARiMR.

ARiMR: Wsparcie na „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”

Wsparcie finansowe na „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” pochodzi z budżetu PROW na lata 2014-2020. Jak można się dowiedzieć na stronie agencji, wnioski przyjmowane są przez regionalne oddziały ARiMR. Składać można je osobiście, elektronicznie, a także rejestrowaną przesyłką kurierską.

Kto może ubiegać się o pomoc?

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie ARiMR, pomoc „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” przyznawana jest rolnikom, pod warunkiem, że m.in. w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, łączna powierzchnia trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych położonych na obszarze Natura 2000 wynosi co najmniej 1 ha.

- Pomoc ma ułatwić prowadzenie działalności rolniczej w zgodzie z podwyższonymi standardami środowiskowymi obowiązującymi na tych cennych przyrodniczo terenach - zaznacza ARiMR.

Dodatkowo pojawiła się informacja, że pieniądze przyznawane są także na inwestycje, które:

  • przyczynią się do utrzymania i użytkowania w gospodarstwie trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000,
  • nie będą negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000,
  • nie są sprzeczne z działaniami ochronnymi obligatoryjnymi ustalonymi dla obszaru Natura 2000, na którym jest położone gospodarstwo, w planach zadań ochronnych lub w planach ochrony (jeśli plany takie zostały ustanowione).

Na jaką pomoc mogą liczyć rolnicy?

- Refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (w przypadku młodego rolnika - 60 proc.) - zaznacza ARiMR.

Co więcej, określony został limit pomocy finansowej, które przypadną na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo i wynosi 500 tys. zł. Warto jednak pamiętać, że wysokość wsparcia jest uwarunkowana od rodzaju realizacji inwestycji.

- W przypadku budowy lub modernizacji budynków inwentarskich lub adaptacji innych budynków na budynki inwentarskie można otrzymać maksymalnie 500 tys. zł. Natomiast w przypadku realizacji pozostałych inwestycji, np. zakupu maszyn do utrzymania trwałych użytków zielonych, urządzeń do pojenia zwierząt czy przechowywania pasz można ubiegać się o wsparcie do 200 tys. zł. - można przeczytać na stronie agencji.

Pieniądze zostaną wypłacone jeszcze w tym miesiącu. Pojawiło się potwierdzenie z MRiRWPieniądze zostaną wypłacone jeszcze w tym miesiącu. Pojawiło się potwierdzenie z MRiRWCzytaj dalej

Zobacz także w naszych serwisach:

Źródło: ARiMR

Następny artykuł