ARiMR - nabór
gosiak1980/Pixabay
Autor Aneta Wasilewska - 12 Lutego 2021

ARiMR: Kończy się nabór wniosków o pomoc na rozwój usług rolniczych

- Kończy się nabór wniosków o pomoc na rozwój usług rolniczych - informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rolnicy jedynie do poniedziałku 15 lutego mogą składać wnioski o pomoc.

Jedynie do 15 lutego bieżącego roku składać można wnioski o przyznanie pomocy na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”, finansowanej z budżetu PROW na lata 2014-2020.

- Warto się pospieszyć, tym bardziej że można otrzymać wsparcie w wysokości nawet pół miliona złotych - zaznacza ARiMR.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Jak zaznacza Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, o dofinansowanie inwestycji może ubiegać się:

  • osoba fizyczna,
  • osoba prawna,
  • mikro- lub małe przedsiębiorstwo, niemające osobowości prawnej.
Maszyny rolnicze poszły z dymem. Dramat rodzinnej firmy na MazowszuMaszyny rolnicze poszły z dymem. Dramat rodzinnej firmy na MazowszuCzytaj dalej

- Warunkiem jest wykonywanie działalności gospodarczej obejmującej świadczenie usług dla gospodarstw rolnych przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku w zakresie jednego z następujących kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności: 01.61.Z – Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną, 01.62.Z – Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, 01.63.Z – Działalność usługowa następująca po zbiorach - przekazała ARiMR.

Na jaką pomoc mogą liczyć wnioskodawcy?

- Wnioskodawcy mogą liczyć na refundację do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, do których zalicza się m.in. koszty zakupu lub leasingu (zakończonego przeniesieniem prawa własności) nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej, aparatury pomiarowej i kontrolnej, sprzętu komputerowego i oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług oraz opłaty za patenty i licencje - przekazuje ARiMR.

Dofinansowanie na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” nie obejmuje natomiast:

  • zakupu nieruchomości,
  • zakupu rzeczy używanych,
  • kosztów robót budowlanych,
  • leasingu zwrotnego,
  • podatku VAT.

Podczas prowadzonego naboru, limit pomocy wynosi maksymalnie 500 tys. zł na jednego beneficjenta.

- Wnioski o pomoc przyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Można je składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej. Wniosek można również wysłać w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy e-PUAP - zaznacza Agencja.

Zgodnie z informacjami, jakie przekazała Agencja, w ramach tego naboru do ARiMR wpłynęły 772 wnioski na kwotę prawie 347 mln zł.

- W ramach dwóch poprzednich naborów zawarto z beneficjentami 1716 umów na kwotę prawie 714 mln zł - informuje ARiMR.

Dokumenty, które należy złożyć w Agencji, można znaleźć >tutaj<.

Zapraszamy na Twittera Rolnik Info twitter.com/rolnikinfo

Artykuły polecane przez redakcję RolnikInfo:

Źródło: ARiMR

Następny artykuł