ARiMR - płatności bezpośrednie
Marek BAZAK/East News
Autor Aneta Wasilewska - 14 Marca 2021

Jutro rusza nabór. ARiMR przypomina, że wnioski o dopłaty można złożyć tylko za pośrednictwem aplikacji

Jak przypomina Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa już jutro rozpocznie się przyjmowanie wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2021 roku. W tym roku będzie można złożyć wnioski tylko za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Aplikacja eWniosekPlus została wprowadzona już w 2018 roku, zastępując wcześniejszy geoprzestrzenny e-wniosek. Przy pomocy aplikacji ubiegać się można o przyznanie płatności w ramach wsparcia bezpośredniego. Jedynie w 2018 roku za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus złożono ponad 900 tysięcy wniosków, w następnych latach było to już około miliona wniosków. Każdego roku o dopłaty bezpośrednie ubiega się około 1,3 mln rolników.

- W poprzednich było latach możliwe, dla mniejszych gospodarstw (do 10 ha), gdy w ich gospodarstwie nie było zmian, a rolnik ubiegał się o te same dopłaty, złożenie pisemnego oświadczenia, które zastępowało wypełnienie e-wniosku. Od tego roku takiej możliwości już nie będzie - informuje dziś PAP.

Zdaniem ARiMR, aplikacja znacznie ułatwia wypełniania i składanie wniosków. W bieżącym roku zostały wprowadzone ułatwienia dla wszystkich, którzy będą korzystać z aplikacji. Warto też pamiętać, że na każdym etapie obsługi wniosku, będzie go można wydrukować.

- Aplikacja zapewnia dostęp do aktualnych danych dotyczących płatności bezpośrednich, na bieżąco daje wskazówki co do uzupełniania pól czy dołączania wymaganych dokumentów, jak również przesyła komunikaty o stwierdzonych brakach lub błędach - infomuje PAP.

Więcej informacji, instrukcje dotyczące składania wniosków przy pomocy eWniosekPlus można znaleźć >tutaj<.

Rolnikinfo.pl obrazy"Mnie oczerniasz". Babcia i Emilka z "Rolnicy. Podlasie" na temat kiszenia ogórkówCzytaj dalej

Zapraszamy do obejrzenia naszego materiału wideo:

Terminy płatności bezpośrednich 2021

Wnioski o przyznanie płatności składać można już od jutra, 15 marca 2021 roku do 17 maja 2021 r. Jak informuje ARiMR, wniosek może zostać złożony także do 11 czerwca 2021 r. (dokładnie 25 dni kalendarzowych), jednak trzeba pamiętać, że za każdy dzień roboczy opóźnienia płatności będą pomniejszane o 1% kwoty płatności.

Natomiast zmiany do wniosku (z wyłączeniem płatności związanych do zwierząt) i płatności niezwiązanej do tytoniu należy złożyć do 31 maja bieżącego roku.

- Zmiany do wniosku można złożyć także po terminie składania zmian do wniosku do dnia 11 czerwca 2021 r. Każdy dzień roboczy opóźnienia skutkuje pomniejszeniem płatności do powierzchni objętej tą zmianą o 1% - informuje ARiMR.

Więcej informacji na temat terminów można znaleźć >tutaj<.

Zmiany w płatnościach bezpośrednich w porównaniu z ubiegłym rokiem

Zgodnie z informacjami, które udostępniła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w porównaniu z ubiegłym rokiem, w zasadach płatności w 2021 roku zmienia się następujące:

    • płatność do powierzchni uprawy pomidorów jest przyznawana, jeżeli poza spełnieniem dotychczasowych warunków uprawa została założona z wykorzystaniem materiału nasadzeniowego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 8 lit. g ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 568 oraz z 2020 r. poz. 425 i 875), a obsada roślin wynosi co najmniej 20 000 na hektar,
    • konopie odmiany Finola nie kwalifikują się do płatności bezpośrednich w Polsce, o czym więcej pisaliśmy >tutaj<,
    • wysokość stawki płatności do roślin strączkowych na ziarno nie jest różnicowana w zależności od powierzchni,
    • rozszerzony został zakres danych podawanych we wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego o informacje na temat poszczególnych upraw prowadzonych przez wnioskodawców. Do 2020 r. informację o rodzajach upraw podawali rolnicy objęci obowiązkiem dywersyfikacji, czyli posiadający co najmniej 10 ha gruntów ornych,
    • wszyscy rolnicy będą podawali informację o rodzajach prowadzonych upraw. Informacje te będą wykorzystane w związku z realizacją działań PROW,
    • zdjęcia geotagowane będą mogły być wykorzystywane jako dowody w sprawie, na podstawie których można rozstrzygnąć kwestie związane z potwierdzeniem lub też zanegowaniem deklaracji rolnika czy wypełnienia przez niego zobowiązań.

Zapraszamy na Twittera Rolnik Info twitter.com/rolnikinfo

Artykuły polecane przez redakcję RolnikInfo:

Źródło: ARiMR, Portal Spożywczy, PAP

Następny artykuł