ARiMR - nabór
ARKADIUSZ ZIOLEK/East News
Autor Aneta Wasilewska - 15 Lutego 2021

ARiMR: ostatni dzień naboru wniosków o pomoc na rozwój usług rolniczych

- Dziś ostatni dzień na złożenie wniosku o pomoc na rozwój usług rolniczych - informuje dziś Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dziś w poniedziałek, 15 lutego mija termin, w którym rolnicy mogą ubiegać się o pomoc „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”, finansowanej z budżetu PROW na lata 2014 - 2020. Jak przypomniała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, podczas naboru można otrzymać nawet pół miliona złotych wsparcia.

Do ARiMR trafiło już ponad tysiąc wniosków

- W ramach tego naboru Agencja otrzymała dotąd ponad 1000 wniosków na kwotę ponad 457 mln zł- poinformowa ARiMR.

Podczas poprzednich naborów Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawarła 1716 umów i przyznano pomoc w wysokości 714 mln zł.

Policyjny pościg za ciągnikiem. Nietrzeźwy rolnik w przyczepce przewoził wnuczkęPolicyjny pościg za ciągnikiem. Nietrzeźwy rolnik w przyczepce przewoził wnuczkęCzytaj dalej

Kto może ubiegać się o pomoc?

O dofinansowanie może ubiegać się osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi działaność gospodarczą jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo.

- Warunkiem jest wykonywanie działalności gospodarczej obejmującej świadczenie usług dla gospodarstw rolnych przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku w zakresie jednego z następujących kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności: 01.61.Z – Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną, 01.62.Z – Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, 01.63.Z – Działalność usługowa następująca po zbiorach - informuje Agencja.

Rolnicy, którym zostanie przyznane dofinansowanie, mogą liczyć na refundację do 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Agencja zalicza do nich między innymi koszt zakupu albo leasingu nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej, aparatury pomiarowej i kontrolnej, sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Dofinansowanie natomiast nie obejmuje zakupu nieruchomości, rzeczy używanych oraz kosztów robót budowlanych, leasingu zwrotnego oraz podatku VAT. Jednemu beneficjentowi przysługuje maksymalnie 500 tysięcy pomocy.

- Wnioski o pomoc przyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Można je składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej. Wniosek można również wysłać w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy e-PUAP- przypomniała ARiMR.

Dokumenty aplikacyjne znajdują się >tutaj<.

Zapraszamy na Twittera Rolnik Info twitter.com/rolnikinfo

Artykuły polecane przez redakcję RolnikInfo:

Źródło: ARiMR

Następny artykuł