ARiMR - kolejność
Marek BAZAK/East News
Autor Aneta Wasilewska - 19 Lutego 2021

Inwestycje w gospodarstwach na obszarach Natura 2000. ARiMR podała listy kolejności przysługiwania pomocy

Dziś na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazana została kolejność przysługiwania pomocy dla podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Kolejność dotyczy naboru, który był prowadzony 1 grudnia 2020 r. do 30 grudnia 2020 r.

- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 30 grudnia 2020 r. nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 - przekazała Agencja.

Kolejność przysługiwania pomocy

Aktualne kolejności przysługiwania pomocy opublikowana została na stronie ARiMR >tutaj< z podziałem na województwo mazowieckie i pozostałe województwa.

- Aktualizacja list kolejności przysługiwania pomocy, w terminie 4 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji, dokonywana będzie cyklicznie, nie rzadziej niż co 20 dni - informuje Agencja.

Rolnik w pożarze stracił maszyny rolnicze za 2 mln zł. Rodzina prosi o pomocRolnik w pożarze stracił maszyny rolnicze za 2 mln zł. Rodzina prosi o pomocCzytaj dalej

Co więcej, na listach wydzielone zostały wnioski, jakie podczas weryfikacji otrzymały mniej niż 25 punktów.

- W przypadku pozostałych wniosków, tj. tych, którym przyznano 25 i więcej punktów, pomoc na realizację operacji będzie mogła być przyznana pod warunkiem, że wnioski te zostaną pozytywnie zweryfikowane i będą mieściły się w dostępnym limicie środków finansowych - zznacza Agencja.

Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000

Zgodnie z informacjami, które zostały zamieszczone przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, kolejność przysługiwania pomocy dla rolników została ustalona na podstawie przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2017 poz. 1469 z późn. zm.)

Zapraszamy na Twittera Rolnik Info twitter.com/rolnikinfo

Artykuły polecane przez redakcję RolnikInfo:

Źródło: Agencja Rolnictwa i Modernizacji Wsi.

Następny artykuł