ARiMR - wnioski
rolnikinfo.pl
Autor Aneta Wasilewska - 19 Grudnia 2020

Zostało już niewiele czasu. 21 grudnia kończą się dwa nabory wniosków do ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji przypomina, że 21 grudnia bieżącego roku zakończą się dwa nabory wniosków o przyznanie pomocy dla producentów trzody chlewnej.

-21 grudnia kończą się dwa nabory wniosków o przyznanie pomocy producentom trzody chlewnej - przypomina Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Koniec naboru na wnioski na wyrównanie dochodu utraconego w związku z afrykańskim pomorem świń

- Tylko do 21 grudnia producenci trzody chlewnej mogą składać wnioski o przyznanie pomocy na wyrównanie dochodu utraconego w związku z afrykańskim pomorem świń (ASF). Wnioski należy składać w biurach powiatowych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta. Data wpływu wniosku do biura powiatowego jest uznawana za datę jego złożenia - przekazała ARiMR.

Pomoc finansowa przyznawana jest producentom trzody chlewnej, którzy utrzymują lub utrzymywali te zwierzęta w siedzibach stada położonych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń.

Pomoc może otrzymać producent:

  • któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
  • który jest mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem
  • który utrzymuje lub utrzymywał świnie w tzw. strefie czerwonej lub niebieskiej, czyli na obszarach zagrożonych ASF.
Obrazy RolnikINFO"Sporo jest kupców, ale kupują mniej". W Broniszach ceny jak przed rokiemCzytaj dalej

- Pomoc będzie udzielana na wyrównanie obniżonego dochodu uzyskanego ze sprzedaży trzody chlewnej w okresie od czwartego kwartału 2019 r. do trzeciego kwartału 2020 r. Kwota pomocy, stanowi różnicę pomiędzy ceną sprzedanej trzody chlewnej w danym kwartale, a średnią ceną sprzedanych świń w tym samym kwartale w ciągu trzech kolejnych lat, poprzedzających rok, którego kwartał objęty jest wnioskiem o pomoc lub pięciu kolejnych lat poprzedzających rok, którego kwartał został objęty wnioskiem, z pominięciem kwartału o najwyższej i najniższej wartości sprzedaży - zaznacza agencja.

Jednocześnie kwota pomocy stanowi sumę kwot obniżenia dochodu za poszczególne kwartały objęte wnioskiem.

Do 21 grudnia trwa nabór na pomoc w związku z COVID-19

- Także do 21 grudnia przyjmowane są wnioski o przyznanie pomocy od producentów trzody chlewnej, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z covid-19. Należy je złożyć w biurach powiatowych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta trzody chlewnej. Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpływu do biura powiatowego ARiMR - przypomna agencja.

Ta forma pomocy skierowana jest do producentów trzody chlewnej, którzy są mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem i którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z covid-19. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji przypomina, że mogą się o nią ubiegać hodowcy, którzy do początku marca do 15 lipca utrzymywali co najmniej 21 sztuk trzody chlewnej.

Stawki:

  • jeżeli liczba świń mieściła się w przedziale od 21 do 50 sztuk, wówczas producent może liczyć na pomoc w wysokości 4,5 tys. zł.;
  • w przypadku gdy średnia ta wynosi od powyżej 50 sztuk do nie więcej niż 200, wysokość wsparcia to 14,9 tys. zł.;
  • natomiast gdy średnia dzienna liczba trzody chlewnej w gospodarstwie wynosi powyżej 200 sztuk, wówczas producent może otrzymać 23,8 tys. zł.


Średnią dzienną liczbę trzody chlewnej oblicza się jako iloraz sumy dziennej liczby świń utrzymywanych w gospodarstwie w okresie od 1 marca do 15 lipca 2020 r. oraz liczby 137.

Warto pamiętać, że hodowcy nie mogą skorzystać jednocześnie z obu rodzajów pomocy. Wzory wniosków, potrzebnych do złożenia dokumentacji do ARiMR można znaleźć >tutaj<.

Artykuły polecane przez redakcję RolnikInfo:

Źródło: ARiMR

Następny artykuł