arimr
unsplash.com / fot. Mick Haupt
Autor Magdalena Więckowska - 20 Stycznia 2021

Opinie rolników o ARiMR. Wskazano cztery najważniejsze cechy

ARiMR jest w większości przypadków oceniana przez rolników w sposób pozytywny - takie wnioski płyną z badania "Polska Wieś i Rolnictwo 2020". Sondaż zleciło m.in. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

ARiMR było oceniane przez respondentów m.in. pod względem fachowości pracowników, możliwości kontaktu telefonicznego, dostępności placówek oraz możliwości złożenia wniosku przez internet.

Sondaż na temat ARiMR

ARiMR, czyli Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pełni ważną funkcję na styku administracji państwowej i codziennego życia rolników w Polsce. Jest ona osoba prawną, która otrzymała od rządu rolę agencji płatniczej.

To dzięki pracy ARiMR rolnicy mogą otrzymywać dotacje współfinansowane przez Unię Europejską, a także pomoc finansową z budżetu państwa. Agencja wypełnia program państwowej polityki rolnej, toteż naturalnym biegiem rzeczy w ścisły sposób współpracuje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także jest nadzorowana przez Ministerstwo Finansów.

Resortowi rolnictwa zależy na tym, by znać opinię rolników na temat ARiMR - stąd wyniknęła potrzeba przeprowadzenia sondażu o nazwie "Polska Wieś i Rolnictwo 2020". Wyniki badania ukazują, że aż 86% osób, które korzystają z usług Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ocenia jej działalność dobrze i bardzo dobrze.

Zimowy kulig z traktorem i przykry finał. Kobieta trafiła do szpitalaZimowy kulig z traktorem i przykry finał. Kobieta trafiła do szpitalaCzytaj dalej

Szczegóły badania

Warto podkreślić, że badanie opinii przeprowadzono na reprezentatywnej grupie mieszkańców wsi z całej Polski. Widać przy tym, że stosunek rolników do ARiMR ze strony rolników jest z roku na rok coraz lepszy, a sama Agencja jest postrzegana coraz przyjaźniej.

Za co rolnicy cenią ARiMR? W badaniu wskazano na fachowość pracowników (85% ankietowanych), możliwość kontaktu telefonicznego (80% respondentów), dostępność placówek (75% osób) oraz możliwości złożenia wniosku przez internet (74% ankietowanych).

Istotnym elementem widocznych zmian jest większa popularność korzystania z cyfrowych rozwiązań oferowanych przez ARiMR, które są również w dużej mierze oceniane w sposób pozytywny. Więcej niż 74% ankietowanych możliwość złożenia wniosku przez aplikację eWniosek+ oceniło dobrze i bardzo dobrze.

W odniesieniu do łatwości obsługi wspomnianej aplikacji uznanie wyraziło 68% badanych, a 66% osób stwierdziło, że jest ona przejrzysta i łatwa do zrozumienia. Rolnicy coraz częściej i chętniej korzystają z internetowych możliwości składania wniosków, co z pewnością jest dla nich dużą oszczędnością czasu.

W badaniu zapytano rolników, jakie elementy chcieliby poprawić w działaniu ARiMR. W odpowiedzi wskazywano najczęściej na lepsze rozpowszechnianie informacji na temat oferty Agencji, ściślejszą współpracę z gminami i lepszy dostęp do konsultacji indywidualnych.

Jak wspomniano na początku, badanie zostało zlecone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a zrealizowało je konsorcjum firm Grupa BST oraz EU-Consult w przedziale od sierpnia do grudnia 2020 roku.

Artykuły polecane przez redakcję RolnikInfo:

źródło: arimr.gov.pl

Następny artykuł