rolnictwo
pixabay.com
Autor Magdalena Więckowska - 29 Października 2020

W której części kraju rolnikom najtrudniej prowadzi się gospodarstwo rolne? Wiele zależy od jednego

Bonitacja jest działem naukowym zajmującym się badaniem i analizowaniem składu gleb. Inaczej zwana jest gleboznawstwem, a podczas oceny danego typu gleb bierze pod uwagę parametry takie jak zawartość próchnicy, odczyn i skład chemiczny, właściwości fizyczne, wilgotność, przepuszczalność, a także umiejscowienie dotyczące wysokości nad poziomem morza. Na jakość gleb wpływa cały szereg czynników, a jakość ziemi bezpośrednio wpływa na to, jakim plonem będą cieszyli się rolnicy. Jest to trop, który może wskazać, w jakich częściach naszego kraju rolnicy zmagają się najbardziej ze swoim zawodem - gleba o niskiej jakości może skutecznie utrudnić prace w gospodarstwie.

Bonitacja pomaga rolnikom w kupnie i sprzedaży ziem, dzięki temu mogą być świadomi, do jakiej klasy jakościowej należy gleba na działce, którą są zainteresowani. I choć w dzisiejszych czasach nauka i technika rozwinęły się na tyle, że nie ma problemu z nabyciem doskonałej jakości specyfików do użyźnienia gleby, to jedno pozostaje niezmienne - żyzność pochodząca z natury jest nie do podrobienia przez człowieka.

Bonitacja a realia życia codziennego

Rolnicy doskonale sobie zdają sprawę, jaka ziemia przeważa w różnych częściach naszego kraju. Istnieje aż dziewięć klas bonitacyjnych, określających jakość gleb: od I do VIz. Im dalszy numer, tym jakoś ziemi jest gorsza. Oczywiście każdemu rolnikowi zależy na tym, by uprawiać jak najlepsze pola, jednakże ziemie dziedziczone z dziada pradziada nie zawsze są takie, jak byśmy sobie tego życzyli. Gleba jako naturalny twór skorupy ziemskiej powstaje ze zwietrzeliny skalnej, wskutek oddziaływania na nią różnych czynników zewnętrzych. W przypadku, gdy dany obszar jest zamieszkany przez ludzi, niebagatelny wpływ na przestrzeni lat ma aktywność pasterska, rolnicza, przemysłowa i urbanizacyjna.

Gdzie rolnicy mają najlepszą ziemię?

Wiemy, że 80% gleb w Polsce stanowią ziemie bielicowe, brunatne i płowe. Typowe są dla terenów na nizinach. Każdy rolnik marzy o czarnoziemach, ale tych w naszym kraju nie ma zbyt wiele - za to ogromne połacie takich ziem znajdują się na naszą wschodnią granicą. W przypadku ziem dostępnych polskim rolnikom najbardziej pożądane są gleby brunatne. Wspomnianymi czarnoziemami mogą cieszyć się niektórzy rolnicy z Wyżyny Lubelskiej, Wyżynie Małopolskiej niedaleko Krakowa, a także na Płaskowyżu Głubczyckim w województwie opolskim. Naprawdę dobre ziemie to również mady, które umieszczone są w delcie Wisły - rolnicy z okolic Żuław Wiślanych mogą zaliczać się do szczęściarzy. Dość dobre są też gleby bagienne, które zajmują około 7% powierzchni Polski - głównie na Podlasiu, Polesiu i okolicach jezior. Niezbyt żyzne gleby znaleźć można na obszarach górskich. Rolnicy z tych rejonów zmagają się nie tylko z nieco krótszym okresem wegetacyjnym, ale też nietypową rzeźbą terenu.

Następny artykuł