burak
pixabay.com
Autor Magdalena Więckowska - 23 Grudnia 2020

Ile jest cukru w tegorocznych burakach? Nikt się nie spodziewał tak złych wieści

Burak cukrowy jest jedną z najpopularniejszych roślin okopowych uprawianych w Polsce. Jest drugim na świecie - po trzcinie cukrowej - źródłem cukru i w skali światowej stanowi 24% źródła jego produkcji. Niestety, 2020 rok nie okazał się być łaskawy również dla plantatorów buraków.

Buraki cukrowe z tegorocznego sezonu okazały się mieć mniejszą zawartość cukru niż zazwyczaj. To jednak nie koniec pesymistycznych wieści.

Buraki cukrowe i plantatorski problem

Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego (KZPBC) w Polsce nie ma w tym roku niestety zbyt wielu powodów do radości. Ogólna sytuacja na rynku rolnym nie jest stabilna w pozytywnym znaczeniu tego słowa.

Co więcej, na problemy ekonomiczne nałożyły się kłopoty związane z samymi warzywami uprawianymi przez rolników. Okazuje się bowiem, że buraki zebrane w 2020 roku mają wyjątkowo niską zawartość cukru.

Jak można odczytać na stronie KZPBC w zakładce dotyczącej wyników produkcyjnych buraka cukrowego w Polsce zawartość cukru w opisywanych warzywach zmniejsza się z roku na rok.

Plon cukru w sezonie 2019/2020 wyniósł 8,58 t/ha. Dla porównania: w sezonie 2018/2019 było to 9,29 t/ha, a w sezonie 2017/2018 - aż 10 t/ha. Warto zaznaczyć przy okazji, że areał zasiewów jest co roku mniej więcej podobny - mimo to plon buraka w tym sezonie był również mniejszy niż zwykle.

Komentarz KZPBC

Sytuację na rynku buraka cukrowego skomentował dla portalu wiescirolnicze.pl dyrektor biura - Rafał Strachota:

- Zbierzemy ok. 15 mln t buraków, średnie plony wyniosą ok 60 t/ha i po raz kolejny będą niższe od średniej. Średnie zanieczyszczenie wynosi od 8 do 11% w zależności od rejonu plantacyjnego. Bardzo niska jest zawartość cukru w burakach, na koniec kampanii powinna wynieść ok. 15,5%.

Niższa zawartość cukru w burakach oznacza obniżenie cen warzyw w skupach, a tym samym kłopoty finansowe plantatorów. Bartosz Strachota odniósł się również do tej kwestii:

- Jest to sytuacja tragiczna dla wielu gospodarstw, trudno mówić tu o jakiejkolwiek opłacalności, przychód z uprawy nie pokryje kosztów produkcji.

Co jest powodem takiej sytuacji? Za obniżenie zawartości cukru w burakach odpowiadać może niekorzystna pogoda, nierównomierne opady, a także szkodniki takie jak chwościk buraka.

Następny artykuł