Czy rolnicy płacą podatki?
ARKADIUSZ ZIOLEK/East News
Autor Aneta Wasilewska - 12 Stycznia 2021

Czy rolnicy płacą podatki? Wyjaśniamy

Jak wygląda kwestia podatków dla rolników? Czy wszyscy rolnicy zobligowani są do płacenia podatków? A jeśli tak, to jakich? - Poniżej wyjaśniamy, czy rolnicy płacą podatki.

Jeżeli rolnik zajmuje się jedynie prowadzeniem gospodarstwa rolnego i uzyskuje dochody z tego tytułu, nie jest zobligowany, by wykazywać przychód do opodatkowania PIT. Jednak warto pamiętać, że rolnicy płacą podatek rolny. Wysokość podatku rolnego jest zależna od posiadanego areału i składki ubezpieczeniowej KRUS.

Czy rolnicy płacą podatki?

- Nie mniej jednak aktywność gospodarcza rolników może wymagać ujęcia części przychodów rolnika w deklaracji PIT. Co prawda podatkiem dochodowym nie są opodatkowane przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem tej związanej z produkcją z działów specjalnych produkcji rolne, jednak zdarzają się sytuacje, w których rolnik powinien pamiętać o rozliczeniach z organami skarbowymi - informuje portal Pit.pl.

Co więcej, rolnik ma obowiązek złożyć roczne zeznanie podatkowe PIT, gdy:

  • otrzymuje świadczeń emerytalne i rentowe,
  • prowadził stanowiska z produktami rolnymi lub przetworami z własnego gospodarstwa,
  • był dodatkowo zatrudniony na podstawie umów zlecenie o dzieło, czy też umowy o pracę
  • prowadził działalność gospodarczą niezwiązaną z produkcją rolną,
  • zajmował się prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej.

Podatek rolny w 2021 roku

Każdego roku pojawia się komunikat Prezesa Głownego Urzędu Statystycznego, na podstawie którego można ustalić wysokość podatku rolnego. W komunikacie przekazywana jest średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów.

- Na podstawie art.6ust.2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020r. poz.333) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 wyniosła 58,55 zł za 1dt - brzmiał ostatni komunikat.

W przednim roku pojawiła się informacja o 58,46 zł za 1 dt decytonę. Oznacza to, ze wskaźnik się podwyższył, co przełoży się na wyższy podatek rolny w 2021 roku.

- Po przeliczeniu stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych w 2021 roku wyniesie więc 146,38 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (równowartość pieniężna 2,5 dt żyta). Natomiast stawka obowiązująca w 2020 roku wynosiła 146,15 zł- przekazał portal Infor.

Ustawę o podatku rolnym można znaleźć >tutaj<.

Źródło: Pit pl, ksiegowosc.infor

Następny artykuł