bogaci rolnicy
Arkadiusz Ziolek / East News
Autor Magdalena Więckowska - 5 Stycznia 2021

Czy rolnicy są bogaci? Wyjaśniamy, jak jest naprawdę

Czy rolnicy stanowią zamożną grupę społeczną? Pytanie jest trudne, a odpowiedzi na nie - bardzo niejednolite. Ilu rolników, tyle sposobów prowadzenia gospodarstwa. Od rozmaitych czynników zależy, czy działalność rolnicza przynosi wielkie zyski, czy trzeba dopłacać do niej ze swoich oszczędności.

Rolnicy są niekiedy uznawani za bogatych głównie ze względu na otrzymywane płatności bezpośrednie z Unii Europejskiej. Żadna inna grupa zawodowa nie może liczyć na takie dotacje. Warto jednak mieć świadomość, co jest przyczyną wypłacania dotacji i czy ma to jakikolwiek wpływ na poziom zamożności rolników.

Czy rolnicy są bogaci?

Jak podaje obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2020 roku, przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2019 r. 3.244 zł.

Czy - biorąc pod uwagę, iż jest to przychód roczny - jest to kwota, która gwarantuje bogactwo rolnikom? W obwieszczeniu Głównego Urzędu Statystycznego nie ma rozdzielenia na produkcję roślinną i zwierzęcą - a w każdej z tych gałęzi rolnictwa istnieją duże różnice dochodowe.

2020 rok pokazał, że hodowla świń, drobiu czy krów nie gwarantują płynności finansowej - co dopiero poziomu bogactwa. Z drugiej strony rolnicy, którzy uprawiali pszenicę, mogli stwierdzić, że rok okazał się dla nich wyjątkowo łaskawy - ceny tego gatunku zboża wzrosły.

W W "Rolnik szuka żony" zerwała zaręczyny. Dziś nie ukrywa, jak bardzo jest zakochanaCzytaj dalej

Te wstępne dane pokazują już na wstępie, że stwierdzenie, iż rolnicy są bogaci (lub odwrotnie: rolnicy są biedni) jest dużym uogólnieniem, które nie znajduje pokrycia w rzeczywistości. Otrzymywane dotacje są bowiem wyrównywaniem dochodów rolniczych, ponieważ działalność gospodarstw często balansuje na granicy opłacalności.

Trochę danych

Jak podaje Newsweek, polscy rolnicy bardzo dużo skorzystali na obecności w Unii Europejskiej - i chodzi tutaj głównie o poziom zamożności. Czy jednak polscy rolnicy stali się bogaci?

Dziesięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej własny samochód posiadało aż 92% rolników. Co więcej, swoją sytuację finansową rolnicy określali wtedy jako bardzo dobrą lub dobrą w 40% przypadków. Odsetek zadowolonych rolników ma charakter wzrostowy.

Warto dodać, że rolnicy nie są zobowiązani do płacenia podatku dochodowego. Według obliczeń Głosu Wielkopolskiego przy areale 20 hektarów rolnik może zarobić kwotę, która przekracza średnią krajową. Mimo to rolnicy często protestują przeciwko takiemu wnioskowaniu, wskazując, że dane statystyczne nie mają nic wspólnego z rzeczywistością.

Dane statystyczne, choć niekiedy mogą zadziwiać, są oparte na informacjach pochodzących z realnych gospodarstw. Bardzo możliwe, że pozytywne informacje zawyżają gigantyczne, doskonale prosperujące farmy. Jedno jest pewne - im większe gospodarstwo, tym większe i bardziej stabilne przychody ma rolnik.

2020 rok pokazał, że rolnictwo jest branżą, która potrafi być niezwykle ryzykowna pod względem finansowym - trudno zatem powiedzieć, że większość rolników czuła się podczas ostatnich dwunastu miesięcy bogata. Należy jednakże pamiętać, że perspektywa oddolna i perspektywa z lotu ptaka (tj. statystyczna) mogą się znacznie różnić. Jedno jest pewne - obecność w Unii Europejskiej zmodernizowała polskie rolnictwo, dając mu szansę na lepszą opłacalność i rozwój.

Następny artykuł