dlaczego rolnictwo jest wspierane z budzetow publicznych
unsplash.com / fot. Gozha Net
Autor Magdalena Więckowska - 14 Stycznia 2021

Dlaczego rolnictwo jest wspierane z budżetów publicznych? Podajemy powody

Rolnictwo wspierane jest z budżetu publicznego, czyli innymi słowy z podatków pobieranych od wszystkich osób działających zawodowo w Polsce. Dlaczego jednak istnieje potrzeba wspierania tego sektora pieniędzmi z publicznej kieszeni?

Sprawa jest wielowymiarowa, ale jej idea wiąże się ściśle z mechanizmem, na zasadach którego rolnikom przyznawane są dopłaty z PROW z Unii Europejskiej.

Dlaczego rolnictwo wspierane jest z budżetów publicznych?

Wydatkami, które są finansowane przez państwo są m.in. zasiłki, bezpłatna służba zdrowia, budowa infrastruktury czy edukacja. Tak naprawdę wszystkie te elementy kosztują każdego podatnika w bardzo osobistym sensie - w postaci podatków płaci na nie zarobionymi przez siebie pieniędzmi.

Podobnie rzecz ma się z rolnictwem. Ze względu na preferencyjne opodatkowanie rolników państwo dopłaca z publicznego budżetu m.in. kwoty na emerytury z KRUS-u. Uśredniając podany przykład: dotacja do KRUS-u to aż 40% wpływów z podatku PIT.

Dlaczego zatem państwo decyduje się na tak potężne dotowanie rolnictwa? Powody są podobne jak w przypadku gigantycznych pieniędzy przekazywanych na ten sektor przez władze Unii Europejskiej.

Wszystko zaczęło się od twórców Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) w 1962 roku, które stało się partnerstwem między rolnikami a społeczeństwem całe Europy. W połowie XX wieku Stary Kontynent zmagał się z brakiem samowystarczalności żywieniowej: było to pokłosie wojen i zarazy ziemniaczanej. Były to czasy, w których wielu ludzi emigrowało z Europy w poszukiwaniu pożywienia.

Wspólna Polityka Rolna ma u swoich podstaw zbudowanie niezależności żywnościowej kontynentu i zapobieżenie podobnym sytuacjom, a co za tym idzie - stworzenie bezpieczeństwa europejskiego społeczeństwa.

Dotowanie rolnictwa z budżetu publicznego danego państwa ma na względzie dokładnie te same względy, które przewiduje Wspólna Polityka Rolna.

Interes państwa

Na stronie internetowej Komisji Europejskiej wypisano punkty, które uzasadniają cele dotowania rolników. Komisja Europejska podaje:

  • rolnictwo w stopniu większym niż wiele innych obszarów działalności zależy od warunków pogodowych i klimatu
  • w rolnictwie nie da się reagować natychmiast na sygnały dotyczące popytu – uprawa większej ilości pszenicy lub produkcja większej ilości mleka bez wątpienia wymaga czasu.

Rolnictwo ma wartość nie tylko w sensie rynkowym, lecz także w sensie społecznym, kulturowym i ekologicznym. Zaczynając od najbardziej pragmatycznych argumentów warto podkreślić, że dobrze funkcjonujące rolnictwo zabezpiecza państwo na czas klęsk, zagrożeń czy wojen - niezależność żywnościowa równa się bezpieczeństwu narodowemu.

Jeśli chodzi o obszar europejski, to w większości krajów obszary pod uprawę rolniczą zajmują ponad 50% ich powierzchni. Jest to wielka odpowiedzialność. Polityka Unii Europejskiej stara się w ostatnich latach podkreślać istotność rolnictwa nie tylko w kwestiach rynkowych, ale przede wszystkim w sensie społecznym.

Rolnik staje się bowiem opiekunem i powiernikiem najcenniejszego zasobu kraju, czyli ziemi. W to wchodzą nie tylko pola, ale także powierzchnie zakrzewione i lasy, a także rozmaite dobra przyrody. Stąd blisko do ekologicznego aspektu wagi rolnictwa - umiejętna uprawa i zasiewy mogą przynieść wiele dobrego lokalnemu środowisku. I to wszystko głównie dlatego, że uprawy rolne zajmują tak wielką powierzchnię każdego kraju.

Jak widać rolnictwo jest powiązane z tyloma dobrami należącymi do państwa, że to w interesie danego kraju jest utrzymanie dobrej kondycji tego sektora, a co za tym idzie - wspieranie go z budżetów publicznych.

Następny artykuł