Dobrostan - przepisy
Pxhere CC0 Domena publiczna
Autor Aneta Wasilewska - 28 Listopada 2020

Czy waszym zdaniem należy zaostrzyć przepisy dobrostanu zwierząt?

Dobrostan zwierząt jest tematem, który nieustannie powraca. Jakie jest wasze zdanie na temat obecnie obowiązujących przepisów? Jesteście za ich zaostrzeniem?

Dobrostan zwierząt to nic innego, jak stan zdrowia fizycznego i psychicznego, który jest osiągany w warunkach pełnej harmonii ustroju w jego środowisku.

Przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt w Polsce

Jeżeli chodzi o przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt, zawarte zostały w Dyrektywie Rady 98/58/WE z dnia 20 lipca 1998 r. dotycząca ochrony zwierząt hodowlanych (31998L0058). W Polsce obiwiązują także: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej. Dotyczy: cieląt, świń, kur niosek i brojlerów oraz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej. Dotyczy: bydła z wyjątkiem cieląt, koni, owiec, kóz, strusi, przepiórek, perlic, lisów polarnych, lisów pospolitych, jenotów, norek, tchórzy, królików, szynszyli, nutrii, jeleni, danieli, indyków, gęsi i kaczek. Dodatkowe instrukcje mogą być wydawane także przez Głównego Lekarza Weterynarii.

Dziennikarze portalu Farmer.pl zapytali dr inż. Annę Hammermeister, dyrektor Biura PZHiPTCh „POLSUS", jakie jest jej zdanie na temat zaostrzania dobrostanu świń.

- Nie ma wątpliwości, że należy dbać o dobrostan zwierząt i ochronę środowiska, jednak warto zachować w tym pewien umiar. Idea Europejskiego Zielonego Ładu w swoich złożeniach brzmi dobrze, ale UE, dążąc do zapewnienia swoim obywatelom jak najlepszej, bezpiecznej żywności i czystego powietrza, troszcząc się o dobrostan zwierząt i ochronę środowiska, może doprowadzić do likwidacji własnych zasobów produkcyjnych, a nam – swoim obywatelom – zafundować wcale nie tańsze produkty z krajów trzecich (opłata węglowa) i na pewno niewytwarzane w trosce o środowisko naturalne i dobrostan zwierząt - zaznaczyła ekspertka.

A jakie jest wasze zdanie? W Polsce powinny zostać zaostrzone przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt?

Źródło: Farmer

Następny artykuł