Dofinansowanie - rodzice
ARKADIUSZ ZIOLEK/East News
Autor Aneta Wasilewska - 15 Grudnia 2020

Wielu rodziców zostało pominiętych przy dofinansowaniu. Pojawił się wniosek o pilną zmianę przepisów

Rolnicy w ostatnim tygodniu dowiedzieli się, że mają możliwość skorzystania z dofinansowania zakupu komputera lub laptopa. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wskazała, jakie warunki muszą zostać spełnione, by dodatkowe pieniądze pojawiły się na koncie rodziców. W sprawie rodziców, którzy zostali pominięci w możliwości ubiegania się o dofinansowanie, głos zabrała Podlaska Izba Rolnicza, która we wniosku do KRIR apeluje o jak najszybszą zmianę przepisów.

Jak informowaliśmy pod koniec ubiegłego tygodnia, pojawiła się wiadomość od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z której wynikało, że rodzice będą mogli ubiegać się o dodatkowe 1500 złotych dofinansowania.

- Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką - przekazano na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jednak wśród zasad, dotyczących tego, kto może ubiegać się o dodatkowe pieniądze, pojawiło się wiele negatywnych głosów.

Sprzęt kupiony przed 10 grudnia

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zamieściła szczegółowe dane, dotyczące tego, kto może ubiegać się o dofinansowanie. I tak o dodatkowe pieniądze mogą ubiegać się rodziny:

  • w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat, uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021;
  • w której co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
  • w której co najmniej jednemu z rodziców/opiekunów został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  • w której łączny dochód uzyskany przez rodziców/opiekunów w 2019 r. podzielony na rodziców/opiekunów i dzieci w wieku do 18 lat nie przekracza w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
  • która nie otrzymała w ostatnich trzech latach poprzedzających dzień złożenia przedmiotowego wniosku, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych, lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Oprócz tego ARiMR zaznaczyła, że w dokumentach rodzice muszą zmieścić faktury, z których wynika, że sprzęt został zakupiony przed 10.12.2020 r. To właśnie o zmianę tego punktu do Krajowej Rady Izby Rolniczej apeluje Podlaska Izba Rolnicza.

Apel do KRIR o zmianę przepisów

- Podlaska Izba Rolnicza zwraca się z wnioskiem o podjęcie jak najszybszych działań mających na celu zmianę przepisów dotyczących przyznania pomocy na dofinansowanie dla dziecka z rodziny rolniczej, na podstawie tych kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką, które zostały poniesione również przed 10 grudnia 2020 roku - zaapelowano.

Co więcej, we wniosku wskazano na problem, dotyczący wielu rodzin w kraju, którzy już dużo wcześniej niż w grudniu, musieli zdecydować się na zakup sprzętu dla swoich dzieci.

- Wiele rodzin wielodzietnych już w poprzednim semestrze szkolnym oraz na początku obecnego roku szkolnego nadszarpnęła swój budżet domowy z uwagi na konieczność zakupu odpowiedniego sprzętu do zdalnej nauki. Natomiast inni byli zmuszeni do zaciągnięcia kredytu na ww. sprzęt, którego raty będą spłacać jeszcze przez wiele miesiącu. Powyższe rodziny były do tego zmuszone w związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nauki zdalnej w związku z zamknięciem szkół - podkreślono.

- Stoimy na stanowisku, że wszyscy rolnicy o ograniczonym dochodzie, którzy ponieśli koszty w związku z wprowadzeniem nauki zdalnej powinni mieć możliwość dofinansowania części poniesionych kosztów - zwrócono się do KRIR.

Źródło: ARiMR, Podlaska Izba Rolnicza

Następny artykuł