Dofinansowanie - ARiMR
Marek BAZAK/East News
Autor Aneta Wasilewska - 21 Grudnia 2020

29 grudnia rusza nabór wniosków. Dofinansowanie nawet do 100 tysięcy zł

Pod koniec grudnia startuje kolejny nabór wniosków do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rolnicy, którzy złożą wnioski, mogą ubiegać się nawet o 100 tysięcy złotych. Przypominamy, kto może starać się o dodatkowe pieniądze i na jakich zasadach zostaną one przyznane.

- Sięgnij po dofinansowanie, zanim i tak będziesz musiał spełnić wymogi dotyczące przechowywania nawozów naturalnych! Już od 29 grudnia możesz złożyć wniosek o nawet 100 tys. zł dotacji i zrealizować inwestycje typu płyta obornikowa, zbiornik na gnojowicę czy wóz asenizacyjny - zachęca za pośrednictwem Facebooka Małopolski Oddział Regionalny ARiMR.

Ogłoszenie Prezesa ARiMR ws. pomocy na operacje typu "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" PROW 2014-2020, pojawiło się jeszcze pod koniec listopada.

Wszyscy zainteresowani pomocą mogą już od 29 grudnia składać wioski. Nabór zakończy się 26 lutego przyszłego roku.

- Pomoc może być przyznana na inwestycje, które zapewnią dostosowanie gospodarstw do wymagań określonych w „Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, które dotyczą warunków przechowywania nawozów naturalnych (oraz kiszonek – w przypadku młodych rolników) - zaznacza agencja.

Ekolodzy wywalczyli zakaz. Sołtys zwraca uwagę na problemy rolnikówEkolodzy wywalczyli zakaz. Sołtys zwraca uwagę na problemy rolnikówCzytaj dalej

Na jakie działania zostanie przyznana pomoc i ile wyniesie?

Jak przekazała ARiMR, dofinansowanie można otrzymać między innymi na budowy, przebudowy lub zakupu zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek, jak również zakupu nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych.

Co więcej, warto wiedzieć, że pomoc przyznawana jest formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji, w wysokości do:

  • 60% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku operacji realizowanej przez „młodego rolnika”;
  • 50% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku operacji realizowanej przez rolnika niebędącego „młodym rolnikiem”.

- Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 100 tys. zł na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo - zaznaczyła agencja.

Kto może ubiegać się o pomoc finansową?

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji przekazała, że o pomoc finansową może ubiegać się rolnik, który:

  • jest posiadaczem, prowadzi chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, zwanych dalej „zwierzętami gospodarskimi”, z wyłączeniem chowu lub hodowli drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chowu lub hodowli świń powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg, lub 750 stanowisk dla macior.

Wnioski złożone do ARiMR zostaną poddane ocenie punktowej, ich suma będzie decydować o kolejności przysługiwania pomocy.

- W terminie 50 dni od dnia zakończenia naboru wniosków zostaną opublikowane listy kolejności przysługiwania pomocy - podkreśla agencja.

Więcej na temat dofinansowania można znaleźć na stronie ARiMR.

Artykuły polecane przez redakcję RolnikInfo:

Źródło: ARiMR

Następny artykuł