Dopłaty - pieniądze
pikrepo
Autor Aneta Wasilewska - 8 Listopada 2020

Stawki będą niższe, pieniądze dopiero w przyszłym roku. Poznaliśmy kwoty dopłat

Niestety, zgodnie z informacjami, jakie pojawiły się w projekcie rozporządzenia, stawki dopłat do nasion będą niższe niż w ubiegłym roku. Nie zmieni się, to kiedy zostaną wypłacone.

Dopłaty do nasion zostały przedstawione w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów. Niestety, nie ma niespodzianek. Dopłaty będą niższe niż w zeszłym roku.

Rolnicy poznali stawki dopłat do nasion

Jak przekazuje portal Farmer.pl, w piątek do konsultacji publicznych trafił rozporządzenia Rady Ministrów, dotyczący dopłat o 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny, lub kwalifikowany za rok 2020.

W rozporządzeniu podana została stawka dopłaty do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2020. I tak rolnicy mogli dowiedzieć się, że stawki będą jeszcze niższe niż w ubiegłym roku.

Dopłaty w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub pastewnych, które sporządzone są z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub strączkowych (które wymienione są w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany) wyniosą 67,98 zł.

Dopłaty do roślin strączkowych wyniosą 108,77 zł, a do ziemniaków 339,90 zł.

Dopłaty wyniosą 75 mln zł. To o 35 mln mniej, niż zakładano

Jak można dowiedzieć się z projektu rozporządzenia, na dopłaty zostanie przeznaczone 75 milionów złotych. Jest to 35 milionów mniej, niż zapowiedziała ARiMR.

- Budżet na realizację tego programu został określony w ustawie budżetowej na 2020 r. z 14 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 571), gdzie zgodnie z Załącznikiem nr 11, tabela 7, na realizację dopłat do materiału siewnego w roku 2020 r. przeznaczono kwotę w wysokości 110 mln zł - przypomina informacje ARiMR z 30 października portal Farmer.pl.

Pieniądze z dopłat dopiero w przyszłym roku

- Rozpatrzenie złożonych przez rolników wniosków i wypłacenie przyznanych dopłat będzie możliwe po 31 grudnia 2020 r., kiedy nastąpi nowe przeliczenie 3-letniego limitu krajowego pomocy de minimis w rolnictwie, który będzie obejmował lata 2019-2021. Wejście w życie projektowanego rozporządzenia umożliwi niezwłoczne wydawanie przez ARiMR decyzji w sprawie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny, lub kwalifikowany oraz realizację płatności z tego tytułu - zaznaczono w uzasadnieniu.

Zgodnie z uzasadnieniem do rozporządzenia, dopłaty za 2020 rok, do rolników trafią dopiero w przyszłym roku.

Źródło: Farmer

Następny artykuł