Dopłaty - MRiRW
ARKADIUSZ ZIOLEK/East News
Autor Aneta Wasilewska - 20 Stycznia 2021

Informacje z MRiRW. Od 15 stycznia obowiązują zaktualizowane stawki dopłat do materiału siewnego

Dziś Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało o zaktualizowanych stawkach dopłat do materiału siewnego. Poniżej podajemy, ile aktualnie wynoszą.

- Od 15 stycznia br. obowiązują zaktualizowane stawki dopłat do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny, lub kwalifikowany za 2020 r. Umożliwia to rozpoczęcie realizacji dopłat przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - informuje za Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Stawki dopłat

Zgodnie z informacjami, jakimi podzieliło się MRiRW stawka dopłaty do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny, lub kwalifikowany za rok 2020 wynosi:

67,98 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub strączkowych wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (Dz. U. poz. 615);

108,77 zł – w przypadku roślin strączkowych;

339,90 zł – w przypadku ziemniaków.

Zimowy kulig z traktorem i przykry finał. Kobieta trafiła do szpitalaZimowy kulig z traktorem i przykry finał. Kobieta trafiła do szpitalaCzytaj dalej

Kiedy zostaną wydane decyzje o przyznaniu dopłat?

Co więcej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało informacje na temat terminu wydania decyzji o przyznaniu dopłat.

- Decyzje o przyznaniu dopłaty będą wydawane w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów na ten temat. W następstwie przyznania dopłaty w formie decyzji administracyjnej, środki finansowe będą przekazywane na rachunki bankowe rolników - przekazano.

Pieniądze na dopłaty pochodzą z budżetu krajowego na postawie przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym.

Artykuły polecane przez redakcję RolnikInfo:

Źródło: MRiRW

Następny artykuł