dopłaty dla rolników po 20 tysięcy
ARKADIUSZ ZIOLEK/East News
Autor Albert Długoszewski - 20 Września 2020

Od 20 do 200 tysięcy złotych jednorazowo dla każdego kto się zgłosi. Łatwe pieniądze dla chętnych

Komisja Europejska zapowiedziała, że państwa, które posiadają jeszcze środki w ramach PROW, będą miały sposobność wykorzystania tych pieniędzy na zapewnienie natychmiastowej pomocy dla dotkniętych kryzysem pandemicznym rolników oraz właścicieli firm rolno- spożywczych. Kwoty o jakich mowa to jednorazowe wypłaty od 20 do ponad 200 tysięcy złotych.

Jak niedawno poinformowało ministerstwo rolnictwa o pomoc dla rolników w ramach kryzysu wywołanego przez pandemię koronawirusa, polskie władze ubiegają się od dawna.

Już w marcu bieżącego roku, Polska postulowała o wprowadzenie rekompensat pieniężnych dla rolników, którzy doświadczyli skutków aktualnie mającego miejsce kryzysu gospodarczego. Głównie chodzi o takie skutki jak ogromne spadki cen, utrata płynności finansowej oraz ograniczenie odbioru produktów rolnych z gospodarstw.

Polski rząd ponownie w kwietniu 2020 wnioskował o uruchomienie specjalnych instrumentów interwencji rynkowej skierowanej przede wszystkim na tymczasowe zagospodarowanie nadwyżek na rynku mleka i wołowiny. Potwierdziłoby to tym samym prawidłową realizację przez KE zadań jakie nakłada na nią rozporządzenie Unii Europejskiej nr 1308/2013, które ustanowiło wspólną organizację rynków produktów rolnych.

Polskie ministerstwo rolnictwa wystąpiło również o zmianę polskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, co pozwoliłoby złagodzić niekorzystne skutki pandemii dla obszarów wiejskich, rynku wołowiny oraz całego rolnictwa. W wyniku zabiegań polskiego rządu i władz innych zrzeszonych krajów, Komisja Europejska opublikowała specjalny pakiet środków nadzwyczajnych na rynkach rolnych.

- Komisja Europejska zapowiedziała również zmianę rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 w kierunku umożliwienia państwom członkowskim, które nadal dysponują środkami w ramach PROW, wykorzystanie tych pieniędzy na wypłaty dla rolników i małych firm rolno-spożywczych w 2020 r. w celu zapewnienia natychmiastowej pomocy dla najbardziej dotkniętych kryzysem, w maksymalnych wysokościach do 5 tys. euro dla rolnika oraz do 50 tys. dla ww. firm - poinformował minister rolnictwa, dodając że już trwają prace nad zmianą PROW.

Następny artykuł