dotacja
Arkadiusz Ziolek / East News
Autor Magdalena Więckowska - 28 Stycznia 2021

Dziś ostatni dzień składania wniosków o dotację. Nawet do 100 tys. złotych pomocy

28 stycznia mija termin składani wniosków o dotację na inwestycje chroniące przez suszą i jej skutkami. Program adresowany jest to rolników, którzy posiadają od 1 do 300 hektarów powierzchni ziem.

Dotacja finansuje połowę całkowitych kosztów inwestycji (w przypadku młodego rolnika jest to 60%), a maksymalna kwota pomocowa wynosi 100 tysięcy złotych.

Dotacja przeciwsuszowa

Przypomnijmy: 28 stycznia 2021 roku mija termin składania wniosków o dotację na pomoc przeciwsuszową. Jakie inwestycje podejmowane przez rolników ulegają częściowemu finansowaniu?

Właściciele gospodarstw rolnych mogą zdecydować się na budowę studni i zbiorników retencyjnych, maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania i rozprowadzania wody. Innymi inwestycjami mogą być instalacje nawadniające i systemy do kierowania nawadnianiem.

Warto dodać, że maksymalna pula, jaką może otrzymać rolnik na planowaną przez siebie inwestycje to 100 tysięcy złotych. W przypadku młodych rolników refundacji ulega 60% całkowitych kosztów danej inwestycji, w przypadku pozostałych rolników - 50%.

MRiRW: Nowa ustawa o hodowli zwierzątMRiRW: Nowa ustawa o hodowli zwierzątCzytaj dalej

Warto dodatkowo podkreślić, że istnieje minimalny pułap, który musi osiągnąć wydatek związany z działaniem przeciw suszy - rolnik musi zaplanować inwestycję, która kosztować będzie przynajmniej 15 tysięcy złotych.

Dodatkowe informacje

To jednak nie koniec wymagań, jakie będzie musiał spełniać rolnik aspirujący o dopłatę. Właściciel gospodarstwa musi udokumentować, iż posiada przynajmniej jeden hektar gruntów. Dodatkowo nie może przekroczyć maksymalnej powierzchni gospodarstwa, czyli 300 hektarów.

Ponadto przedsiębiorca rolny musi udowodnić, iż przez dwanaście miesięcy przed momentem złożenia wniosku osiągnął przychód przynajmniej w kwocie 5 tysięcy złotych.

Kolejnym wymaganiem jest posiadanie wpisu w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych i ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Wszystkie dokumenty należy przekazać Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - w biurze powiatowym lub w oddziale regionalnym.

Dokumenty można również przesłać drogą elektroniczną lub listowną.

Artykuły polecane przez redakcję RolnikInfo:

źródło: agronews.pl

Następny artykuł