Dzierżawa - TEP
libreshot CC0 Domena publiczna
Autor Aneta Wasilewska - 15 Stycznia 2021

TEP bije na alarm. Likwidacja dzierżawionych gospodarstw postępuje

Towarzystwo Ekonomistów Polskich bije na alarm. Zgodnie z najnowszym stanowiskiem TEP apeluje o zatrzymanie procesu likwidacji gospodarstw rolnych utworzonych na dzierżawionych gruntach państwowych.

Towarzystwo Ekonomistów Polskich zwraca uwagę na problem likwidacji gospodarstw utworzonych na dzierżawionych gruntach państwowych. Zdaniem TEP problem ten występuje już od kilku lat, a co więcej - może narastać. Towarzystwo jest przekonane, że likwidacja gospodarstw dzierżawców powinna zostać wstrzymana.

- Powyższy problem będzie w najbliższym czasie narastał, ponieważ w latach 2023–2024 kończy się większość dużych dzierżaw zawartych w pierwszej połowie lat 1990 - informuje TEP a analizie z początku 2021 roku.

Zdaniem TEP, działania związane z likwidacją gospodarstw dzierżawców są nie tylko sprzeczne z interesem ekonomicznym, ale i społecznym kraju.

Likwidacja doprowadzi do utrwalania struktur agarnych

Towarzystwo Ekonomistów Polskich jest przekonane, że działania w tym zakresie będą utrwalać w Polsce strukturę agrarną, która należy do najbardziej zacofanych w całej Unii Europejskiej. Jednak to nie wszystkie problemy, zdaniem TEP może mieć to znaczny wpływ na koszty finansów publicznych.

Andrzej i Gienek z Andrzej i Gienek z "Rolnicy. Podlasie" pokazali, jak spędzają zimę. Wspaniałe słowa fanówCzytaj dalej

- Działania te mogą doprowadzić do przegranych przez Państwo procesów przed sądami powszechnymi, a w ostateczności przed europejskimi instytucjami wymiaru sprawiedliwości, co spowoduje koszty dla finansów publicznych - dodano.

"Tani efekt propagandowy"

- W przypadku dzierżawców, prowadzących gospodarstwa na gruntach państwowych, mamy do czynienia z bezprzykładnym procesem destrukcji, której poddawana jest najbardziej konkurencyjna część polskich gospodarstw rolnych. Nie ma żadnych racjonalnych powodów, które uzasadniałyby postępowanie prowadzące do pełzającej parcelacji gospodarstw dzierżawców. Jednoznacznie nasuwa się więc wniosek, że w tak ukierunkowanych przekształceniach chodzi głównie o tani efekt propagandowy: „ziemia dla rolników prowadzących gospodarstwa rodzinne” - zaznacza Towarzystwo Ekonomistów Polskich.

Zdaniem TEP powstrzymanie działań prowadzących przeciw dzierżawcom jest możliwe, nawet biorąc pod uwagę obecny stan prawny.

- Do tego niezbędne są jednak uczciwe, a nie tylko pozorowane, działania ze strony władz. Docelowo konieczne są zmiany ustawowe przywracające równowagę, jaka leżała u podstawy formuły przekształceń własnościowych realizowanych przez prawie 20 lat - zaznacza TEP.

Co więcej, rada TEP jest zdania, że należy niezwłocznie wycofać się z koncepcji likwidacji gospodarstw.

- Doraźne cele polityczne nie mogą przesłaniać długofalowych interesów gospodarczych Państwa i jego obywateli. Skutkiem ubocznym mogą być przegrane przez Państwo procesy przed sądami powszechnymi a w ostateczności przed europejskimi instytucjami wymiaru sprawiedliwości. Towarzystwo Ekonomistów Polskich (TEP) krzewi wiedzę ekonomiczną i wyjaśnia zjawiska gospodarcze współczesnego świata, propagując poszanowanie własności prywatnej, wolną konkurencję oraz wolność gospodarczą, jako warunki rozwoju Polski. Zrzesza praktyków biznesu i teoretyków różnych dziedzin nauk ekonomicznych - zakończono.

Artykuły polecane przez redakcję RolnikInfo:

Źródło: Towarzystwo Ekonomistów Polskich

Następny artykuł