Emerytura - wiek
pixy/ Annemarie Sutterfield/CC0 Public Domain
Autor Aneta Wasilewska - 30 Grudnia 2020

Obniżenie wieku emerytalnego dla rolników? Pismo trafiło do ministerstwa

W imieniu samorządów rolniczych posłowie zwrócili się do Grzegorza Pudy z prośbą o rozpoczęcie prac ws. obniżenia wieku emerytalnego dla rolników. Jak podkreślono, spełnienie obowiązujących warunków, by otrzymać świadczenia ,są krzywdzące dla rolników.

Posłowie Zbigniew Ziejewski i Jarosław Rzepa 16 grudnia bieżącego roku w imieniu samorządów rolniczych zwrócili się do Grzegorza Pudy, szefa resortu rolnictwa z prośbą o rozpoczęcie prac.

-Zwracam się do Pana w imieniu samorządów rolniczych z prośbą o podjęcie działań legislacyjnych w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników mających na celu obniżenie wieku emerytalnego dla tej grupy społecznej - napisano w interpelacji nr 16688.

Emerytura dla rolników po 40 latach pracy?

- Do lat 90. rolnicy nie mogli - jak inni obywatele - korzystać z przywilejów związanych z ubezpieczeniem społecznym. Sytuację tę zmieniła dopiero ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Niebawem minie 30 lat od uchwalenia zmian, które dały możliwość zabezpieczenia gospodarzy i domowników, jednakże mimo wielokrotnego nowelizowania przepisów obecne regulacje w dalszym ciągu są bardzo dotkliwe dla społeczności rolniczej - podkreślono.

Posłowie w piśmie przypomnieli o zmianach, które zostały wprowadzenie w 2017 roku, a zgodnie z którymi, warunkiem do otrzymania emerytury, jest osiągnięcie wieku emerytalnego i podleganiu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w KRUS przez co najmniej 25 lat, a także trwałe zaprzestanie działalności rolniczej.

- Wymaganie spełnienia tego warunku jest krzywdzące dla rolników, ponieważ muszą pozbyć się gospodarstwa - całego dorobku, na który pracowali latami. Wielu gospodarzy nie ma następców, którym mogliby przekazać gospodarstwo, co stanowi dodatkowy problem. Z drugiej strony, jeśli w rodzinie jest możliwość kontynuacji pokoleniowej, to na skutek podniesienia wieku emerytalnego wielu młodych ludzi nie chce czekać i rezygnują z uprawy ziemi, gdyż gospodarstwa rolne przekazywane są dzieciom rolników później niż kiedyś. Warto również zaznaczyć, że praca w gospodarstwach rolnych jest szczególnie trudną, narażoną na wpływ różnorodnych czynników zewnętrznych, w tym atmosferycznych, toteż przemawia za dopasowaniem wieku emerytalnego do rzeczywistości tej grupy społecznej i nieujednolicania ich z innymi zawodami - zaznaczono w piśmie.

Gienek i Andrzej z Gienek i Andrzej z "Rolnicy. Podlasie" grają dla WOŚP. Nie do wiary, co przeznaczyli na licytacjęCzytaj dalej

W związku z wyżej wymienionymi argumentami posłowie wskazują, że zasadne jest przywrócenie niższego wieku emerytalnego do 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn oraz dopuszczenie możliwości przejścia na emeryturę po 40 latach pracy, niezależnie na wiek ubezpieczonego.

- Dodatkowo warta uwagi jest również potrzeba ujednolicenia przepisów dotyczących osób przechodzących na emeryturę, mających okresy składkowe w ZUS i KRUS. W przypadku np. gdy ubezpieczony nie osiągnął minimalnych okresów składkowych ani z ZUS, ani w KRUS, to w takiej sytuacji otrzyma minimalną emeryturę w ZUS, bez możliwości uzyskania emerytury z KRUS. Kolejnym rozwiązaniem mającym na celu zmniejszenie nierówności rolników jest umożliwienie, by do kapitału początkowego ZUS zaliczać lata składkowe KRUS, z tytułu ukończonej nauki, urodzenia dziecka (współczynnik 0,3). Pozwoliłoby to na zwiększenie świadczeń wypłacanych uprawnionym - zaznaczono.

Pytania skierowane do Grzegorza Pudy

Posłowie do ministra rolnictwa skierowali następujące pytania:

  • Czy Pan Minister widzi potrzebę wprowadzenia rekomendowanych przez samorządy rolnicze rozwiązań dot. emerytur rolniczych?
  • Czy trwają konsultacje Ministerstwa na temat przedstawionych przez rolników proponowanych zmian legislacyjnych?
  • Czy planowane są zmiany w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników? Jeśli tak, to jakie i kiedy możemy się ich spodziewać?

Odpowiedź na interpelację powinna pojawić się nie później niż do 21 dni od otrzymania interpelacji.

Artykuły polecane przez redakcję RolnikInfo:

Źródło: Sejm. gov

Następny artykuł