Grzegorz Puda - rolnicy
Pxhere CC0 Domena publiczna
Autor Aneta Wasilewska - 7 Stycznia 2021

Apel do Grzegorza Pudy. Rolnicy potrzebują zmian w "restrukturyzacji małych gospodarstw"

Ciężka sytuacja, z którą zagają się rolnicy w Polsce między innymi ze względu na pandemię koronawirusa, powinna zostać wzięta pod uwagę przy prowadzeniu zmian w operacji "restrukturyzacji małych gospodarstw". W sprawie zmian zaapelowała do Grzegorza Pudy, Podlaska Izba Rolnicza.

Podlaska Izba Rolnicza zwróciła się do ministra rolnictwa i rozwój wsi, Grzegorza Pudy z apelem.

- Zarząd Podlaskiej Izy Rolniczej analizując sytuację w rolnictwie, wnioskuje o wprowadzenie zmian w operacji typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" realizowanej w ramach PROW na 2014-2020, Poddziałanie: 6.3 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw, polegających na zwiększeniu wielkości ekonomicznej gospodarstw, które kwalifikują się do pomocy do poziomu 16 tys. euro, a także wysokości pomocy do 100 tys. zł- zaapelowano do Grzegorza Pudy.

Bardzo trudna sytuacja w rolnictwie

Jak zwraca uwagę Podlaska Izba Rolnicza, obecna sytuacja w rolnictwie jest bardzo trudna. Wpływa na to między innymi pandemia koronawirusa.

- Wielu rolników w tej chwili nie inwestuje w swoje gospodarstwa. Szczególnie można to zaobserwować w gospodarstwach, które są zbyt małe, aby uzyskać pomoc na działania "Modernizacja gospodarstw rolnych", a jednocześnie za duże, aby otrzymać premię w ramach działania "Restrukturyzacja małych gospodarstw" - pisze PIR.

W W "Rolnik szuka żony" zerwała zaręczyny. Dziś nie ukrywa, jak bardzo jest zakochanaCzytaj dalej

Izba jest przekonana, że działania, na które rolnik nie musi zaciągać dodatkowych zobowiązań, jest działaniem, które wspiera rozwój gospodarstw w Polsce.

- Należy zatem umożliwić gospodarstwom, których wartość ekonomiczna nie przekracza 16 tys. euro, korzystanie ze środków finansowych na rozwój. Potencjał restrukturyzacyjny drzemiący w tych gospodarstwach jest ogromny, dlatego należałoby też podnieść poziom pomocy do wysokości 100 tys. zł - zaznacza PIR.

Należy szybko podjąć działania

Ze względu na harmonogram planowanych naborów Rada jest przekonana, że powinny zostać podjęte szybkie działania, dzięki czemu więcej rolników mogły skorzystać z pomocy.

- Ponadto Zarząd Podlaskiej Izby Rolniczej wnioskuje o uruchomienie w ramach pozostałych środków PROW 2014-2020 naboru na działanie "Modernizacja gospodarstw rolnych", w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które byłoby skierowane bezpośrednio do mniejszych gospodarstw rolnych utrzymujących zwierzęta, w których średnioroczna liczba zwierząt nie przekracza 60 DJP - zaznaczono.

Artykuły polecane przez redakcję RolnikInfo:

Źródło: Podlaska Izba Rolnicza

Następny artykuł