Grzegorz Puda - konferencja
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi/ Twitter
Autor Aneta Wasilewska - 22 Grudnia 2020

Minister rolnictwa ws. rekomendacji KE. "W odróżnieniu do swoich poprzedników kładę nacisk na równowagę w gospodarce rolnej"

Dzisiaj odbyła się konferencja prasowa na temat rekomendacji do Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Podczas spotkania Grzegorz Puda, minister rolnictwa przedstawił najważniejsze kwestie PS, w tym zaznaczył, co będzie najważniejszym filarem. Okazuje się, że KE chce, by w Polsce przede wszystkim stawiać na rozwój małych i średnich gospodarstw.

Dzisiaj podczas konferencji komisarz Janusz Wojciechowski i minister Grzegorz Puda przedstawili, jakie będą filary Planu Strategicznego dla Polski, a także jakie są rekomendacje KE dla polskiego rolnictwa. Przypomnijmy, reforma Wspólnej Polityki Rolnej po 2023 roku zakłada, że wszystkie państwa członkowskie przygotują Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej, w którym objęte zostaną płatności bezpośrednie, a także wsparcie rozwoju obszarów wiejskich.

Mocne dofinansowania dla małych i średnich gospodarstw

Komisja Europejska przede wszystkim chce w Polsce rozwinąć i dofinansować małe i średnie gospodarstwa, które staną się filarem polskiego rolnictwa. Zdaniem Wojciechowskiego oznacza to, że trzeba zmienić dystrybucję dopłat.

- To nie mogą być programy, które trafiają do wąskiego grona beneficjentów, musi z nich móc skorzystać co najmniej kilkudziesięciu rolników w gminie - zanzaczył Janusz Wojciechowski.

Z kolei, Grzegorz Puda zaznaczył, że rozwój małych i średnich gospodarstw jest jednym z najważniejszych zadań, jakie stawia sobie, sprawując funkcję ministra rolnictwa.

- W przeciwieństwie do moich poprzedników kładę duży nacisk na równowagę w gospodarce rolnej i na wsparcie małych i średnich gospodarstw rodzinnych, a nie jak to bywało wcześniej - dużych gospodarstw. W ramach Planu Strategicznego resort rolnictwa zaplanował wsparcie płatności bezpośrednich, którego celem jest stabilizacja dochodów małych gospodarstw i zmniejszenie dysproporcji między nimi a tymi dużymi - zaznaczył.

- Małe i średnie gospodarstwa są niezwykle ważne dla zrównoważonego rozwoju, a także w ogóle dla rozwoju obszarów wiejskich. To muszą być tak skonstruowane programy, aby skorzystały z nich setki tysięcy rolników - zaznaczył komisarz Janusz Wojciechowski.

Puda: Środki z WPR powinny być kierowane bezpośrednio tylko na wieś

- Za niezbędne w poprawie warunków gospodarowania i zamieszkania na wsi uważamy większe zaangażowanie polityki spójności w poprawę jakości życia na wsi. Środki z WPR powinny być kierowane bezpośrednio tylko na wieś. Natomiast wszystkie działania liniowe typu drogi czy kanalizacje powinny być finansowane z innych źródeł, ale by konsekwentnie nie naruszać środków z WPR - zanaczył Grzegorz Puda.

Podczas konferencji zapowiedziano, że nadal obowiązywać będą premie dla młodych rolników. Wśród istotnych kwestii, pojawiło się także zapewnienie narzędzi transferu wiedzy i innowacji. Zdaniem Pudu, rolnictwo powinno być ekologiczne, nowoczesne, a także powinna być w nim wprowadzona cyfryzacja.

- Dzięki temu będzie mogło konkurować na rynku nie tylko europejskim, ale i pozaeuropejskim - zaznaczył szef resortu.

Podczas spotkania poruszone zostały także kwestie małego przetwórstwa, Zielonego Ładu oraz dobrostanu zwierząt. Poniżej znajduje się nagranie z konferencji prasowej.

Źródło: Twitter MRiRW, Topagrar

Następny artykuł