Grzegorz Puda - emerytura rolnicza
Twitter/ Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Autor Aneta Wasilewska - 30 Stycznia 2021

Grzegorz Puda o emeryturach rolniczych. Minister zapowiada zmiany

Grzegorz Puda podczas spotkania z Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” zabrał głos w spawie emerytur rolniczych. Jak się okazuje, minister rolnictwa przekazał, że zapis dotyczący przekazywania ziemi rolnej w zamian za świadczenie zostanie zawarte w przygotowywanej ustawie.

Spotkanie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” razem z Grzegorzem Pudą, ministrem rolnictwa i rozwoju wsi odbyło się 26 stycznia bieżącego roku. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez NSZZ RI „Solidarność” po spotkaniu można wysnuć bardzo korzystne dla rolników wnioski.

- Likwidacja wymogu przekazywania ziemi rolnej za emeryturę zgodnie z postulatem NSZZ RI „Solidarność”, konieczność wydłużenia funkcjonowania ustawy o wstrzymaniu sprzedaży państwowej ziemi, stworzenie rolnikom indywidualnym możliwości wydłużenia spłaty kredytów za zakup ziemi, konieczność uskutecznienia mechanizmów oddłużenia gospodarstw rolnych, kwestia tzw. dwuzawodowstwa, tuczu przemysłowego oraz konieczność wsparcia małych, oraz w szczególności średnich gospodarstw rodzinnych produkujących na rynek - informuje NSZZ RI „Solidarność” o najważniejszych aspektach rozmów.

Konieczne jest szersze wsparcie dla rolników

Na spotkaniu z ministrem rolnictwa rozmawiano także na temat bieżącej sytuacji rolników. Jak zauważyli przedstawiciele Związku, w obecnej sytuacji konieczna jest szersza pomoc dla rolników. Zaproponowano by zostali objęci tarczą antykryzosyową, ze względu na to, z jakim trudnościami muszą się mierzyć w związku ze wciąż zamkniętą branżą HORECA, która dla wielu rolników może być jedynym odbiorcom produktów.

Odśnieżał drogi ciągnikiem. Niebezpieczny finał prac na LubelszczyźnieOdśnieżał drogi ciągnikiem. Niebezpieczny finał prac na LubelszczyźnieCzytaj dalej

Jedną z ważnych kwestii, które zostały poruszone podczas spotkania, był także obrót ziemią rolną w kontekście do zapowiadanej nowelizacji ustawy. Mowa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. W propozycjach Związku zawarto:

  • wydłużenie okresu wstrzymania sprzedaży w stosunku do propozycji zawartej w projekcie ww. ustawy – z 5 do 10 lat,
  • pozostawienie na dotychczasowym poziomie 2 ha powierzchni nieruchomości rolnych, wobec których wstrzymanie sprzedaży nie będzie miało zastosowania,
  • możliwość odroczenia spłaty kredytów na zakup ziemi i wydłużenie okresu spłaty do 25 lat,
  • możliwość odkupu przez KOWR na wniosek rolnika nieruchomości rolnej będącej przedmiotem kredytu na zakup ziemi z możliwością jej dzierżawienia przez rolnika,
  • wprowadzenie zapisu, na podstawie którego w wypadku wpływu do KOWR wniosku zbywcy na wyrażenie zgody na zbycie na rzecz podmiotu, który nie jest rolnikiem indywidualnym prawo pierwszeństwa w zakupie przedmiotowych gruntów przysługiwało KOWR oraz przywrócenie zapisu, iż potencjalny nabywca nieruchomości rolnej (podmiot) musi dać rękojmię należytego prowadzenia gospodarstwa.

System rolniczego ubezpieczenia społecznego

Natomiast jeżeli chodzi o system rolniczego ubezpieczenia społecznego, związek zwrócił uwagę na ważną kwestię dotyczącą emerytur rolniczych.

- Związek przekazał ministrowi projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników autorstwa NSZZ RI „Solidarność” likwidujący konieczność przekazywania ziemi w zamian za pełną emeryturę rolniczą. Projekt ten był wcześniej przedkładany m.in. premierowi RP oraz Prezydentowi Andrzejowi Dudzie i jest przedmiotem umowy programowej podpisanej pomiędzy Prezydentem a NSZZ RI „Solidarność” w dniu 22 czerwca 2020 roku w Wierzchosławicach, gdzie Prezydent zobowiązał się do inicjatywy ustawodawczej w tej sprawie - przekazano.

Zgodnie z informacjami, którymi podzielił się Związek, minister rolnictwa i rozwoju wsi zapowiedział, że zapis o konieczności przekazywania ziemi za emeryturę zostanie zawarty w ustawie o rodzimych gospodarstwach rolnych.

Artykuły polecane przez redakcję RolnikInfo:

Źródło: Solidarnoscri

Następny artykuł