Instytut Ogrodnictwa
Marek BAZAK/East News
Autor Magdalena Więckowska - 9 Stycznia 2021

Wielka zmiana w Instytucie Ogrodnictwa. Będzie mógł lepiej służyć Polakom

Instytut Ogrodniczy istniejący od 1 stycznia 2011 roku uzyskał status Państwowego Instytutu Badawczego (PIB). Dzięki temu Instytut będzie miał dużo szerszy wachlarz możliwości naukowych, by dbać m.in. o bezpieczeństwo żywnościowe kraju i ochronę środowiska naturalnego.

Instytut Ogrodniczy powstał na mocy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dziesięć lat temu. Zajmuje się kwestiami związanymi z produkcją ogrodniczą, produkcją owoców, warzyw i roślin ozdobnych, a także badaniem genetyki roślin i ich hodowlą.

Instytut Ogrodniczy stał się PIB

Czym jednak jest Państwowy Instytut Badawczy? Miano takie może otrzymać instytucja badawcza, która zostaje wskazana do wypełniania zadań istotnych z punktu widzenia realizacji polityki danego państwa. Działania takie zapewniają m.in. bezpieczeństwo żywnościowe, dbałość o dziedzictwo narodowe, poprawę jakości życia ludzi i ochronę środowiska.

Instytucja taka otrzymuje ponadto specjalne dotacje na wypełnianie nowych zadań. Ich wysokość jest ustalana w ustawie budżetowej - jednakże w przypadku niewypełnienia niektórych celów Państwowy Instytut Badawczy może fundusze stracić.

Do listy Państwowych Instytutów Badawczych należy m.in.: Instytut Ochrony Roślin, Morski Instytut Rybacki, Państwowy Instytut Weterynaryjny, Ośrodek Przetwarzania Informacji czy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Gienek i Andrzej z Gienek i Andrzej z "Rolnicy. Podlasie" zwrócili się do fanów. Liczy się każda pomocCzytaj dalej

Garść informacji o Instytucie Ogrodniczym

Już sama siedziba Instytutu Ogrodniczego w Skierniewicach robi wrażenie - jest to Pałac Arcybiskupów Gnieźnieńskich, który został zbudowany w 1619 roku, a przebudowano go w 1780 roku (osiem lat po pierwszym rozbiorze Polski) nadając mu charakterystyczny klasycystyczny styl.

Obecnie pracują tam naukowcy, których pasją i zarazem drogą zawodową są zagadnienia związane z roślinami, ogrodnictwem i rolnictwem. Portal sadnowoczesny.pl podał słowa przedstawicieli Instytutu Ogrodniczego w Skierniewicach:

- Nadanie naszej jednostce statusu PIB podnosi jej rangę i umożliwi realizację wielu ważnych zadań z zakresu nauk ogrodniczych, a w szczególności tych wspierających działania państwa nakierowane na wdrażanie zasad Europejskiego Zielonego Ładu oraz realizację zobowiązań wynikających z programu Wspólnej Polityki Rolnej.

Na swojej stronie internetowej Instytut Ogrodniczy mówi o swoich osiągnięciach:

- Instytut ma w swoim dorobku wiele nowatorskich w skali światowej rozwiązań, które w znacznym stopniu przyczyniły się do rozwoju polskiego ogrodnictwa. Dzięki poznaniu biologii ważniejszych szkodników i patogenów, a także struktury genomów ważniejszych wirusów i grzybów chorobotwórczych, opracowano precyzyjne metody wczesnego ich wykrywania, co jest niezbędne do opracowania metod racjonalnego ich zwalczania, także metodami biologicznymi niewymagającymi stosowania syntetycznych środków ochrony roślin.

Rozszerzanie listy Państwowych Instytutów Badawczych w Polsce jest zawsze doskonałą wiadomością nie tylko dla świata nauki, ale także dla osób pracujących w rolnictwie i milionów innych Polaków, którzy na co dzień korzystają z wiedzy i pracy osób związanych z branżą roślinną.

Artykuły polecane przez redakcję RolnikInfo:

Następny artykuł