Izba Rolnicza - koła łowieckie
rem49/Wikipedia/ (CC BY 3.0)
Autor Aneta Wasilewska - 13 Lutego 2021

Minister klimatu ws. szacowania szkód i funkcjonowania kół łowieckich

Jest odpowiedź z Ministerstwa Klimatu i Środowiska na wnioski Izb Rolniczych, w których poruszono kwestie związane z szacowanie szkód w uprawach i ustanowieniem nadzoru nad kołami łowieckimi przez starostów powiatowych.

Jak przypomina Lubuska Izba Rolnicza, jeszcze na początku stycznia Krajowa Rada Izb Rolniczych, zwróciła się do Ministra Klimatu i Środowiska, by zostały podjęte dwie kwestie:

  1. Na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej ustanowienie nadzoru nad kołami łowieckimi przez starostów powiatowych.
  2. Na wniosek Dolnośląskiej Izby Rolniczej unormowanie kwestii szacowania szkód w uprawach, a dokładniej sytuacji, w których koła łowieckie odmawiają szacowania szkód, pomimo zgłoszenia, albo celowo opóźniają się z podjęciem działań lub nie dostarczają protokołów szacowania, uniemożliwiając rolnikowi wniesienie pozwu o odszkodowanie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagane jest uprzednio przejście całej procedury administracyjnej. Tego typu praktyki stosowane przez koła łowieckie przysparzają rolnikom dużych problemów, narażając tym samym na wymierne straty.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało już swoją odpowiedź. Co z niej wynika?

Popularny nawóz będzie zakazany. Zmiany wchodzą w życie już od 1 sierpniaPopularny nawóz będzie zakazany. Zmiany wchodzą w życie już od 1 sierpniaCzytaj dalej

"Obecnie nie widzę możliwości realizacji proponowanych zmian przepisów"

- Odnosząc się do postulatu objęcia nadzoru nad kołami łowieckimi przez właściwych terytorialnie starostów, w pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że organy te odpowiadają jedynie za wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych. Obwody łowieckie leśne wydzierżawia właściwy terytorialnie dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. W związku z powyższym nadzór starosty nad kołami łowieckim mógłby w praktyce dotyczyć części obwodów łowieckich - wskazał minister klimatu w odpowiedzi.

Jak się okazuje, rozszerzenie kompetencji starosty w tym zakresie wymagałoby analizy (tj. czy jest możliwość realizowania zdań w praktyce, zaangażowania nowych etatów i przeznaczenia pieniędzy na ten cel). Co więcej, obecnie nie ma możliwości na taką zmianę przepisów.

- Obecnie nie widzę możliwości realizacji proponowanych zmian przepisów. Dodatkowo zwracam uwagę, że zgodnie z § 98 ust. 1 pkt 1 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego, stanowiącego załącznik do uchwały XXIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 16 lutego 2019 r., nadzór nad kołami łowieckimi mającymi siedzibę na terenie danego okręgu należy do kompetencji zarządów okręgowych. Natomiast nadzór nad zarządami okręgowymi sprawuje na podstawie art. 32a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683, z późn. zm.) Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego - wskazano.

A co z szacowaniem szkód?

Natomiast w przypadku postulatu o unormowanie kwestii związanych z szacowaniem szkód, ministerstwo przypomina, że wszyscy poszkodowani powinni zwracać się do właściwych zarządów okręgowych.

- W przypadku problemów z szacowaniem szkód lub z realizacją przez koła łowieckie innych obowiązków wynikających z ww. ustawy, osoby poszkodowane powinny zwracać się bezpośrednio do właściwych zarządów okręgowych celem podjęcia działań nadzorczych, a w przypadku braku podjęcia takich działań przez zarząd okręgowy – do Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego - informuje resort.

Jednak to nie wszystko.

- Uważam, że zmiany przepisów mające na celu umożliwienie dochodzenia swoich roszczeń przez rolników w sytuacji braku realizacji obowiązku szacowania szkód przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, powinny zostać rozważone przy nowelizacji ustawy – Prawo łowieckie - napisano.

Zapraszamy na Twittera Rolnik Info twitter.com/rolnikinfo

Artykuły polecane przez redakcję RolnikInfo:

Źródło: KRIR, Lubuska Izba Rolnicza

Następny artykuł