koła gospodyń wiejskich
Marek BAZAK/East News
Autor Magdalena Więckowska - 24 Stycznia 2021

31.01 ostatni dzień na złożenie sprawozdania. KGW muszą opisać, na co wydały dotacje

31 stycznia 2021 roku jest ostatnim dniem, w którym Koła Gospodyń Wiejskich będą mogły składać sprawozdania z wykorzystanych dotacji. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczyła na ten cel prawie 33 miliony złotych.

Koła Gospodyń Wiejskich od dobrych kilku lat przeżywają swój renesans na polskiej wsi. Co więcej, organizacje te są wspierane przez władze unijne i państwowe, gdyż mają w sobie duży potencjał kulturotwórczy.

Dotacje dla Kół Gospodyń Wiejskich

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyznała nieomal 33 miliony złotych dotacji na rzecz rozwoju i wsparcia Kół Gospodyń Wiejskich w całej Polsce. Wysokość dotacji była uzależniona od liczby członków do niego przynależących.

Mimo tego, iż nazwa takiej grupy może wskazywać na to, że należą do nie tylko kobiety, nie ma nic bardziej mylnego - koła gospodyń są otwarte również na mężczyzn, o ile tylko wyrażą oni chęć przynależności.

Każde z kół mogło otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych. Najwięcej wniosków o dotację złożono w województwie wielkopolskim (1430 wniosków), lubelskim (1219) oraz mazowieckim (1193).

Obrazy RolnikINFO"Jak banda baranów". Kołodziejczak o reakcji polskiego rządu na czeską ustawęCzytaj dalej

Łącznie dofinansowanie otrzymało 9,4 tysięcy kół gospodyń wiejskich w wysokości 32,9 milionów złotych. Dotacja rzędu 3 tysięcy złotych trafiła do 5051 kół, w wysokości 4 tysięcy złotych - do 4012 kół, a 5 tysięcy złotych - do 334 kół.

Liczby te pokazują, że w Polsce najwięcej mamy kół gospodyń wiejskich, które są raczej niewielkie i skupiają małą liczbę osób. Może być to jednak początek rozrostu tego typu organizacji społecznych.

Czas na sprawozdania

Nie sztuką jest otrzymać fundusze pomocowe - prawdziwą sztuką jest je dobrze wydać. Doskonale zdaje sobie sprawę z tego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która do 31 stycznia 2021 roku będzie oczekiwała na sprawozdania od wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich, które otrzymały pieniądze.

Dokument, który ma trafić do biura powiatowego ARiMR nazywa się Sprawozdanie z wydatkowania pomocy finansowej dla Koła Gospodyń Wiejskich. Informacje, jakie trzeba w nim zawrzeć to m.in.: numer wpisu Koła do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji.

Ponadto osoby uzupełniające sprawozdanie będą musiały podać NIP, REGON, i wypełnić tzw. tabelę celów. Wśród nich wyróżnia się na przykład: działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich, działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości kobiet, inicjowanie i prowadzenie działania na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi.

Wśród celów można znaleźć także punkt dotyczący rozwoju kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej oraz upowszechnianie i rozwój form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metody prowadzenia gospodarstw domowych czy reprezentowanie interesy środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej.

Koła Gospodyń Wiejskich miały czas na wydanie funduszy z ARiMR do końca minionego roku.

Artykuły polecane przez redakcję RolnikInfo:

źródło: wiescirolnicze.pl

Następny artykuł