Kontrole - ptasia grypa
rolnikinfo.pl
Autor Aneta Wasilewska - 12 Grudnia 2020

Rozpoczęto kontrole gospodarstw. Służby sprawdzają, czy rolnicy przestrzegają zasad bioasekuracji

Służby weterynaryjne rozpoczęły kontrole polskich gospodarstw. Pierwsze kontrole odbyły się już w województwie mazowieckim. Służby sprawdzają, czy hodowcy drobiu przestrzegają zasad. Przypominamy, jakie nakazy i zakazy obowiązują w związku z rozporządzeniem dotyczącym bioasekuracji w przypadku pojawienia się wirusa ptasiej grypy w Polsce.

Rozpoczęły się kontrole służb weterynaryjnych w gospodarstwach, które utrzymują drób. Podczas kontroli sprawdzane jest, czy hodowcy przestrzegają zasad bioasekuracji.

Służby weterynaryjne rozpoczęły kontrole

- Rozpoczęły się kontrole gospodarstw, w których jest utrzymywany drób. Komisja sprawdza, czy hodowcy drobiu przestrzegają zasad bioasekuracji - przekazał portal Agropolska.pl

Jak się okazuje, kontrole miały już miejsce w gospodarstwach w gminie Suchożebry i Paprotnia w województwie mazowieckim. Kontrole są odpowiedzią na ognisko ptasiej grypy, które zostało potwierdzone na terenie województwa.

Kontrole gospodarstw w województwie mazowieckim

- W zeszłym tygodniu na jednej z ferm w Nakorach wykryto duże ognisko ptasiej grypy. W sumie ponad 230 tysięcy indyków z tego gospodarstwa oraz znajdującego się w bliskim sąsiedztwie zostało wybitych - przekazał Paweł Jakubczak, wojewódzki lekarz weterynarii.

Co więcej, zgodnie z rozporządzeniem wojewody mazowieckiego wyznaczono w promieniu 3 km od ogniska strefę zapowietrzona


- Rozpoczęte zostały kontrole gospodarstw przydomowych utrzymujących drób, czy gospodarstwa wypełniają wymagania, nakazy, zakazy płynące z tego rozporządzenia. Chodzi tutaj głównie o przestrzeganie maksymalnej izolacji oraz zachowywanie podstawowych zasad bioasekuracji – dodał Jakubczak.

Służby weterynaryjne mają obowiązek skontrolować wszystkie gospodarstwa ze strefy zapowietrzonej, w którym jest drób, nawet jeżeli chodzi o gospodarstwa, w których są pojedyncze sztuki. Głównym celem kontroli jest zatrzymanie rozprzestrzeniania się ptasiej grypy na terenie Mazowsza.

Zasady bioasekuracji dla hodowców drobiu

Zgodnie z rozporządzeniem "w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków" z dnia 4 kwietnia 2017 r. zakazane zostało:

 • pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie
  ptaki,
 • wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz
  ptaków łownych;

Na hodowców drobiu zostały nałożone następujące nakazy:

  • utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
  • zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
  • utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
  • przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
  • karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
  • wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
  • stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
  • stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie
   rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
  • oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
  • powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
  • dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

Źródło: AgroPolska, GLW

Następny artykuł