KOWR - oddłużanie rolników
ARKADIUSZ ZIOLEK/East News
Autor Aneta Wasilewska - 12 Stycznia 2021

Oddłużanie rolników. KOWR zakończyło postępowanie jedynie w 8 przypadkach

Grzegorz Puda, minister rolnictwa i rozwoju wsi odpowiedział na interpelację w sprawie restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne. Jak wynika z danych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolników, postępowania zakończyły się jedynie w 8 przypadkach, podczas gdy wniosków złożono 120. Jakie są problemy z oddłużaniem rolników?

Przedstawiciele partii PiS Jerzy Małecki oraz Piotr Uściński jeszcze na początku grudnia zwrócili się do Grzegorza Pudy, ministera rolnictwa i rozwoju wsi z interpelacją w sprawie restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne. Posłowie chcieli poznać odpowiedź na pytania:

  • W jaki sposób resort rolnictwa odnosi się do opinii rolników i organizacji rolniczych na temat funkcjonowania ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne?
  • Czy resort rolnictwa zamierza podjąć działania zmierzające do wprowadzenia zmian w przedmiotowej ustawie skutkujących usprawnieniem procedur? Jeśli tak, jakie będą to zmiany?
  • Czy resort rolnictwa skłonny jest wprowadzić, zgodnie z postulatami rolników, mechanizm oddłużeniowy w postaci przejęcia zobowiązań przez Bank Gospodarstwa Krajowego i udzielenia nowego kredytu na 30-40 lat?

Odpowiedź z MRiRW ws. strukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne

Grzegorz Puda poinformował w odpowiedzi, że zgodnie z danymi KOWR wpłynęło 120 wniosków, z czego jedynie w ośmiu przypadkach zostało zakończone.

- Informuję, że zgodnie z danymi Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) do dnia 30.11.2020 r. do KOWR wpłynęło 120 wniosków o przejęcie długu powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej w zamian za przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (Dz.U. z 2019 r. poz. 33) na łączną kwotę ponad 311.216 tys. zł, z czego 74 wnioski dotyczyły przejęcia kwot powyżej 1 mln zł. KOWR zakończył dotychczas postępowanie w 8 przypadkach - zaznaczył szef resortu rolnictwa.

Rolnik nie straci wszystkich pieniędzy. Znalazł się chętny na nieidealne burakiRolnik nie straci wszystkich pieniędzy. Znalazł się chętny na nieidealne burakiCzytaj dalej

Co więcej, minister zaznaczył, że łącznie przejęto dług w kwocie 13.613 tys. zł. W każdym przypadku KOWr przejął nieruchomości, a zobowiązania zostały w całości spłacone. A co z pozostałymi wnioskami, które wpłynęły do KOWR?

- Jednocześnie 28 wniosków na łączną kwotę 86.171 tys. zł zostało rozpatrzonych negatywnie. Natomiast 79 wniosków na kwotę 201.155 tys. zł. pozostawiono bez rozpatrzenia, bowiem nie spełniały warunków określonych w art. 7 ust. 3 lub ust. 4 ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne - przekazał minister w odpowiedzi.

Wnioski nie zawierały między innymi: numeru ewidencyjnego powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (numer PESEL), numeru identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne, wykazu długów podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne czy wykazu nieruchomości rolnych, do których podmiot prowadzący gospodarstwo rolne posiada tytuł prawny.

- Pomimo tego, że powyższe dokumenty nie wydają się być zbyt skomplikowane do głównych przyczyn odrzucenia wniosków lub pozostawienia ich bez rozpatrzenia należy zaliczyć, zgodnie z informacją KOWR: niekompletność wniosków, co wiąże się z koniecznością ponownego ich składania przez wnioskodawców - dodał minister.

Podjęte zostały prace legislacyjne

- Jednocześnie mając na względzie, że przepisy ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne nie przewidują możliwości przejęcia długu w stosunku do KOWR, podjęte zostały prace legislacyjne w zakresie zmiany ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Powyższe zmiany mają na celu wprowadzenie mechanizmu pozwalającego Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa, nabycie na własność Skarbu Państwa nieruchomości rolnej wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego, na wniosek podmiotu będącego dłużnikiem KOWR, czy to w wyniku rozłożenia ceny nabycia nieruchomości na raty, czy też w związku z trudnościami z zapłatą czynszu dzierżawnego - zanaczył Puda.

Co więcej, przewidziane jest także wprowadzenie przepisów, które będą umożliwiać zawarcie umowy dzierżawy bez obowiązku przeprowadzenia przetargu z tzw. pierwszeństwem do dzierżawy.

- Przedstawiając powyższe, należy zauważyć, że pomoc dla producentów rolnych, którzy mają problemy ze spłatą zobowiązań, musi być zgodna m.in. z Wytycznymi dotyczącymi pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249 z 31.07.2014, str. 1) lub nie może zawierać elementów pomocy państwa - zakończył Grzegorz Puda.

Artykuły polecane przez redakcję RolnikInfo:

Źródło: Interpelacja numer 16225 do ministra rolnictwa i rozwoju wsi i odpowiedź

Następny artykuł