KRIR - odpowiedz
ozsvathcsilla/Pixabay
Autor Aneta Wasilewska - 4 Lutego 2021

Nie będzie zmian ws. utrzymania zjazdów z dróg publicznych

Krajowa Rada Izb Rolniczych podzieliła się odpowiedzią na wniosek w sprawie utrzymania zjazdów i przepustów, które znajdują się pod zjazdami z dróg publicznej. Zgodnie z odpowiedzią z Ministerstwa Infrastruktury nie planuje zmian w tym zakresie. - Problem ten nie był też podnoszony wcześniej, a do resortu infrastruktury nie wpływały sygnały w tym zakresie od jednostek samorządu terytorialnego - wskazuje resort.

- Z praktycznego punktu widzenia utrzymanie przejazdów we właściwym stanie przez właścicieli działek jest nie wykonalne, ponieważ wszelkie prace w pasie drogowym wymagają zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu, czego właściciele działek rolnych nie są w stanie zapewnić, ponieważ nie posiadają odpowiednich pozwoleń, znaków i urządzeń - zaznaczyła Krajowa Rada Izb Rolniczych w piśmie do Ministerstwa Infrastruktury jeszcze w grudniu ubiegłego roku, o czym więcej można przeczytać >tutaj<.

Niestety, zgodnie z odpowiedzią z Ministerstwa Infrastruktury, nie będzie zmiany w zakresie utrzymania zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami. Przypomnijmy, obowiazek ten należy do właściciela lub użytkownika gruntów rolnych.

- Na wstępie należy wyjaśnić, że zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.) zjazd to połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W myśl art. 29 ust. 1 ustawy o drogach publicznych budowa albo przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu. Zasada ta nie dotyczy budowy lub przebudowy zjazdów związanej z budową, lub przebudową drogi – w przypadku budowy lub przebudowy drogi budowa, lub przebudowa zjazdów dotychczas istniejących należy do zarządcy drogi - zaznacza Ministerstwo Infrastruktury.

Rolnik stracił panowanie nad pojazdem. Zniszczył ciągnik, dom i słup oświetleniowyRolnik stracił panowanie nad pojazdem. Zniszczył ciągnik, dom i słup oświetleniowyCzytaj dalej

Co więcej, ministerstwo przypomina, że zaniechanie wykonania obowiązku, może przyczynić się do niebezpiecznych sytuacji.

- Zgodnie ze wskazanym art. 30 ustawy o drogach publicznych, utrzymanie zjazdów łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi. Powyższy obowiązek jest zatem obowiązkiem ustawowym ciążącym na właścicielach i użytkownikach gruntów. Zaniechanie przez właściciela lub użytkownika wykonania obowiązku określonego w art. 30 ustawy o drogach publicznych może doprowadzić do sytuacji niebezpiecznych, lub utrudniających prawidłowe korzystanie ze zjazdów. Zjazdy z drogi oraz przepusty powinny być utrzymywane w stanie gwarantującym bezpieczny zjazd z drogi publicznej lub wjazd z nieruchomości na drogę publiczną. Przepusty pod zjazdami zapewniają drożność i prawidłowy przepływ wody w rowie odwadniający drogę. Właściwe odwodnienie drogi wpływa na jej stateczność i trwałość - informuje resort.

Uchylenie się od obowiązku jest wykroczeniem

- Uchylenie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości i przepustów pod zjazdami zgodnie z art. 102 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 821 ze zm.) stanowi wykroczenie - przypomina ministerstwo.

W odpowiedzi zostało zaznaczone, że utrzymanie zjazdów i znajdujących się pod nimi przepustów, leży w interesie właściciela nieruchomości, także w przypadku, gdy jest to zjazd publiczny, który prowadzi np. do lokalu usługowego.

Zmiany pociągnęłyby za sobą koszty

- Jednocześnie należy dodać, że zmiana przepisu art. 30 ustawy o drogach publicznych wiązałaby się z nałożeniem dodatkowych obowiązków na zarządców dróg publicznych różnych kategorii, co spowodowałoby obarczenie jednostek samorządu terytorialnego dodatkowymi kosztami związanymi z realizacją ww. zadań. Zgodnie z art. 167 ust. 4 Konstytucji RP zmiany w zakresie zadań i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego następują wraz z odpowiednimi zmianami w podziale dochodów publicznych - wskazano.

Ministerstwo Infrastruktury wskazało także, że wcześniej podobny problem nie był poruszany.

- Należy również podkreślić, że przedmiotowy obowiązek utrzymywania zjazdów z dróg publicznych przez właścicieli nieruchomości sąsiadujących obowiązuje od kilkudziesięciu lat i już funkcjonował w ustawie z 1962 r. o drogach publicznych. Problem ten nie był też podnoszony wcześniej, a do resortu infrastruktury nie wpływały sygnały w tym zakresie od jednostek samorządu terytorialnego. Reasumując w opinii resortu infrastruktury obowiązujące przepisy w przedmiotowym zakresie są wystarczające - zakończono.

Artykuły polecane przez redakcję RolnikInfo:

Źródło: KRIR

Następny artykuł