KRIR - koła łowieckie
Pxhere CC0 Domena publiczna
Autor Aneta Wasilewska - 10 Stycznia 2021

Realna pomoc i złagodzenie sporu między rolnikami a KŁ. Jest wniosek do ministerstwa

Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła z wnioskiem do ministerstwa. Chodzi o uregulowanie szacowania szkód i funkcjonowania kół łowieckich. Co więcej, KRIR chce, by wprowadzone zostały rozwiązania, które złagodzą spór między rolnikami a kołami łowickimi i doprowadzą do korzystania z realnej pomocy, która przysługuje rolnikom.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 8 stycznia bieżącego roku w związku z wnioskami nadesłanymi przez samorządy rolnicze, zwrócił się do Ministra Klimatu i Środowiska, by podjęte zostały działania legislacyjne w dwóch kwestiach.

Nadzór kół łowieckich

Pierwszą kwestią, z którą zwróciła się Podlaska Izba Rolnicza, jest ustanowienie nadzoru nad kołami łowickimi przez starostów powiatowych.

- Zdaniem wnioskodawcy, skoro Starosta odpowiedzialny jest za wydzierżawianie obwodów łowieckich oraz naliczanie opłat z tego tytułu, powinien on również sprawować nadzór nad wypełnianiem obowiązków wynikających z prawidłowej gospodarki łowieckiej - informuje KRIR.

Zarząd KRIR zgodził się ze zdaniem Podlaskiej Izby Rolniczej, co więcej podkreślił, że niezbędne jest uszanowanie nadzoru nad kolami łowieckimi, a także wprowadzenie rozwiązań prawnych, które doprowadziłby do załagodzenia sporu między rolnikami a kołami łowieckim.

Rolnik dostanie z KRUS 15 zł dziennie. Rolnik dostanie z KRUS 15 zł dziennie. "Wielce niesprawiedliwe"Czytaj dalej

Szacowanie szkód

Drugi wniosek został przedstawiony przez Dolnośląską Izbę Rolniczą, zdaniem, której niezbędne jest unormowanie kwestii szacowania szkód w uprawach.

- A dokładniej sytuacji, w których koła łowieckie odmawiają szacowania szkód, pomimo zgłoszenia, albo celowo opóźniają się z podjęciem działań lub nie dostarczają protokołów szacowania, uniemożliwiając rolnikowi wniesienie pozwu o odszkodowanie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagane jest uprzednio przejście całej procedury administracyjnej. Tego typu praktyki stosowane przez koła łowieckie przysparzają rolnikom dużych problemów, narażając tym samym na wymierne straty - przekazała KRIR.

Samorząd rolniczy jest zdania, że wprowadzenie zmian, będzie miało wpływ na mobilizację kół łowieckich do wypełniania przez nie ustawowych obowiązków, a dla rolników będzie to możliwość na realną ochronę swoich praw.

Artykuły polecane przez redakcję RolnikInfo:

Źródło: Krajowa Rada Izb Rolniczych

Następny artykuł