KRIR - zasiłek
ARKADIUSZ ZIOLEK/East News
Autor Aneta Wasilewska - 12 Lutego 2021

KRIR apeluje o zrównanie wysokości świadczeń na kwarantannie i izolacji

Zarząd Krajowej Izby Rolniczej złożył do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosek w kwestii dotyczącej nierównego traktowania w KRUS. - Nieuzasadnione rozróżnienie doprowadza do absurdalnych sytuacji, kiedy to w kilkuosobowej rodzinie rolniczej, mieszkającej razem, w tym samym czasie, kiedy tylko jedna z osób jest chora na COVID-19, a pozostali - zdrowi - muszą przebywać na kwarantannie, chory otrzyma ledwie 150 zł, a zdrowi po 1300 zł - przekazuje KRIR.

We wniosku KRIR mowa o unormowaniu "bulwersującej wielu rolników kwestii dotyczącej nierównego traktowania" przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

- Chodzi o drastyczną i niezrozumiałą różnicę pomiędzy wysokością zasiłków wypłacanych rolnikom z ubezpieczenia społecznego w zależności od tego, czy przebywali na kwarantannie, czy w izolacji. Na zasiłek 15 zł dziennie i tylko przez 10 dni mogą liczyć rolnicy zarażeni koronawirusem, podczas gdy osoby zdrowe, ale zobowiązane do poddania się odosobnieniu (kwarantannie), w związku z potencjalnym narażeniem na zakażenie, mogą uzyskać aż 1300 zł. Wysokość obu świadczeń jest więc nieproporcjonalna, nie tylko ze względu na sam fakt, że osoby objęte zasiłkiem chorobowym muszą przejść chorobę COVID-19, a więc są bardziej narażone na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia (nie wspominając już o samym dyskomforcie przechodzenia zakażenia), ale przede wszystkim, że skutek obu form odosobnienia jest praktycznie taki sam - wskazuje Krajowa Rada Izb Rolniczych.

Traktorzysta urządził kulig i uciekał przed policją. Teraz odpowie przed sądemTraktorzysta urządził kulig i uciekał przed policją. Teraz odpowie przed sądemCzytaj dalej

KRIR: "Jaki był sens rozróżnienia obu świadczeń i tak niesprawiedliwego ich rozdziału?"

KRIR przypomniała, że wprowadzenie ustawy osłonowej umożliwiły KRUS przyznanie rolnikom i ich domownikom prawa do zasiłku z tytułu objęcia obowiązkową kwarantanną, który wynosi 50 procent minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę, czyli 1300 zł. Jednak z regulacji wynika także, że osoba chora, czyli ta, która poddaje się izolacji, jest wyłączona z możliwości otrzymania zasiłku w kwocie 1300 zł.

- Przysługuje jej wyłącznie zasiłek chorobowy z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników w kwocie zaledwie 15 zł dziennie, czyli 150 zł przez cały pobyt na 10-dniowej izolacji. Jaki był sens rozróżnienia obu świadczeń i tak niesprawiedliwego ich rozdziału, doprawdy nie wiemy - wskazuje Krajowa Rada Izb Rolniczych.

KRIR domaga się zrównania świadczeń

W związku z powyższym Krajowa Rada Izb Rolniczych domaga się zrównania obu świadczeń, co miałoby się odbywać poprzez objęcie zasiłkiem ryczałtowym (1300 zł) zarówno osób odbywających kwarantannę, jak i również osób przebywających w izolacji.

- Powyższe nieuzasadnione rozróżnienie doprowadza do absurdalnych sytuacji, kiedy to w kilkuosobowej rodzinie rolniczej, mieszkającej razem, w tym samym czasie, kiedy tylko jedna z osób jest chora na COVID-19, a pozostali - zdrowi - muszą przebywać na kwarantannie, chory otrzyma ledwie 150 zł, a zdrowi po 1300 zł. Praktycznie rzecz biorąc, wszyscy są odizolowani od reszty społeczeństwa, mają nałożone te same rygory, ale otrzymują inne świadczenia finansowe. W naszej ocenie jest to przejaw nierównego traktowanie tej samej grupy społecznej, a konkretnie osób, którym przytrafiła się choroba COVID-19 - zaznacza KRIR.

Zapraszamy na Twittera Rolnik Info twitter.com/rolnikinfo

Artykuły polecane przez redakcję RolnikInfo:

Następny artykuł