KRUS - KRIR
Dave Reede / Design Pics/East News
Autor Aneta Wasilewska - 4 Stycznia 2021

Apel w sprawie emerytów ubezpieczonych w KRUS. KRIR zwróciła się do ministerstwa

Krajowa Rada Izb Rolniczych zaapelowała do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. emerytów ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. KRIR zwróciła uwagę na krzywdzący problem rolników przechodzących na emeryturę.

- Realizując wniosek przyjęty na VI Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 9.12.2020 r., Zarząd Krajowej Rady wystąpił 4 stycznia 2021 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w o podjęcie odpowiednich działań legislacyjnych umożliwiających emerytowi KRUS dalsze prowadzenie gospodarstwa - przekazała Krajowa Rada Izb Rolniczych.

Jak przypomina Krajowa Rada Izb Rolniczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ubezpieczeniu rolników, by uzyskać prawo do emerytury rolniczej, rolnik musi między innymi zaprzestać prowadzenia gospodarstwa rolnego.

- Stosownie do art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 782), wypłata emerytury lub renty rolniczej z ubezpieczenia ulega częściowemu zawieszeniu na zasadach określonych w ust. 2–8, jeżeli emeryt lub rencista prowadzi działalność rolniczą. Co do zasady, uznaje się, że emeryt lub rencista zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, jeżeli ani on, ani jego małżonek nie jest właścicielem (współwłaścicielem) lub posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym i nie prowadzi działu specjalnego (art. 28 ust. 4 ww. ustawy) - zanacza KRIR.

KRIR: Krzywda dla rolników

Krajowa Rada Izb Rolniczych jest zadania, że obecnie obowiązujące przepisy są krzywdzące dla rolników.

Wystarczyła jedna decyzja ws. Wystarczyła jedna decyzja ws. "Rolnicy. Podlasie". Fani dali upust swoim emocjomCzytaj dalej

- Tym bardziej że wielu z nich nie ma następców, którym mogliby przekazać gospodarstwo. Ponadto wielu rolników, pomimo osiągnięcia wymaganych okresów składkowych, w dalszym ciągu chciałoby prowadzić działalność rolniczą ze względów ekonomicznych (emerytura nie wystarcza na zapewnienie godziwego poziomu życia). Wymóg, by rolnicy przestali być właścicielami (posiadaczami) gospodarstw rolniczych stoi w sprzeczności z art. 21 i art. 23 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Rzeczpospolita Polska chroni wszak własność, rolnicy nie powinni więc być pozbawiani własności swoich gospodarstw, by uzyskać prawo do pełnej emerytury (chociaż przez całe życie zawodowe odprowadzali odpowiednie składki i osiągnęli określony wiek) - argumentuje KRIR.

Pozostałe problemy emerytowanych rolników

- Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego powinno stanowić uprawnienie rolnika, który osiągnął wiek i okres składkowy umożliwiający przyznanie emerytury, a nie prawny obowiązek - wskazano.

I to nie wszystko. Zdaniem KRIR, problemem są także regulowania podatków wz. z przekształceniem podatku rolnego w podatek od nieruchomości za siedlisko rolnika, który przeszedł na emeryturę

- Jeżeli rolnik uprawniony do emerytury rolniczej zdecyduje się na zaprzestanie gospodarstwa rolnego, pozostawiając jednak własność siedliska, to takie nieruchomości w dalszym ciągu powinny być opodatkowane podatkiem rolnym, a nie podatkiem od nieruchomości. Obecnie bowiem rolnik – emeryt musi płacić znacznie wyższe podatki tj. od nieruchomości za pozostawione budynki (w tym często budynek mieszkalny), pomimo że emerytura rolnicza oznacza realny spadek wysokości jego przychodów w stosunku do otrzymywanego z prowadzonej działalności rolniczej - zaznacza KRIR.

W związku z powyższym Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się o podjęcie odpowiednich działań legislacyjnych.

- Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje o podjęcie odpowiednich działań legislacyjnych umożliwiających emerytowi KRUS dalsze prowadzenie gospodarstwa ewentualnie zmianę w uzgodnieniu z Ministrem Finansów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) oraz ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), w tym zakresie. Jednocześnie, w takiej sytuacji należałoby zapewnić odpowiednią dodatkową „subwencję” finansową gminom w zamian za utracone dochody z tytułu podatku od nieruchomości- zaznaczono.

Artykuły polecane przez redakcję RolnikInfo:

Źródło: KRIR

Następny artykuł