KRUS - deklaracje podatkowe
ARKADIUSZ ZIOLEK/East News
Autor Aneta Wasilewska - 5 Lutego 2021

Informacje z KRUS. Rozpoczęto wysyłanie deklaracji podatkowych

Jak poinformowała 4 stycznia Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, rozpoczęło się wysyłanie deklaracji podatkowych PIT za 2020 r. Deklaracje wpłyną do emerytów i rencistów, poniżej najważniejsze informacje.

- Deklaracje podatkowe PIT otrzymają wszyscy emeryci i renciści, którzy w 2020 roku chociaż raz pobrali jakiekolwiek rolnicze świadczenie emerytalno-rentowe (np. emeryturę rolniczą, okresową emeryturę rolniczą, rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną) lub rodzicielskie świadczenie uzupełniające - informuje KRUS.

Zgodnie z przekazanymi informacjami, deklaracje otrzymają także osoby, które pobrały tzw. niezrealizowane świadczenie po osobie zmarłej, czyli:

- Emeryturę lub rentę przysługującą zmarłemu; nie dotyczy zasiłków pogrzebowych lub alimenty potrącane ze świadczenia wypłacanego przez KRUS.

Rolnik chciał odszkodowania za słupy. Interweniowała policja, Rolnik chciał odszkodowania za słupy. Interweniowała policja, "Wyłem z bólu"Czytaj dalej

Do kiedy zostaną przekazane deklaracje?

KRUS poinformowała, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie deklaracje podatkowe zostaną przekazane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 marca 2021 r.

- Wśród rozsyłanych formularzy znajdą się: PIT-40A - roczne obliczenie podatku emeryta/rencisty, PIT-11A - informacja o dochodach uzyskanych przez emeryta/rencistę, PIT-11 - informacja o dochodach dla osób, które otrzymały świadczenie należne po osobie zmarłej lub alimenty potrącane ze świadczenia wypłacanego przez KRUS - przekazuje Kasa.

Ważne informacje przekazane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

- Osoba, która otrzyma PIT-11A lub PIT-11 powinna sama złożyć zeznanie podatkowe (formularz PIT-36 lub PIT-37) we właściwym urzędzie skarbowym (w formie papierowej lub drogą elektroniczną) w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2021 roku - informuje KRUS.

Co więcej, każdy emeryt bądź rencista, który chciałby skorzystać z ulg podatkowych lub z rozliczenia podatku razem z małżonkiem bądź z dzieckiem sam musi złożyć zeznanie podatkowe (PIT-37 lub PIT-36) samodzielnie do 30 kwietnia bieżącego roku.

- Natomiast emeryt/rencista, który chce przekazać 1% podatku na rzecz, innej niż wybrana w roku ubiegłym, organizacji pożytku publicznego powinien złożyć w urzędzie skarbowym druk PIT-OP - zaznaczono.

Dodatkowo Kasa poinformowała, że Ministerstwo Finansów zachęca do skorzystania z usługi Twój e-PIT, gdzie do 15 lutego bieżącego roku zamieszczone zostanie automatycznie indywidualne zeznanie podatkowe dla emeryta i rencisty.

Artykuły polecane przez redakcję RolnikInfo:

Źródło: KRUS

Następny artykuł