KRUS - zasiłek opiekuńczy
BeatriceBB /Pixabay
Autor Aneta Wasilewska - 15 Lutego 2021

KRUS: zasiłek opiekuńczy został przedłużony do 28 lutego

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia, do 28 lutego przedłużony został zasiłek opiekuńczy. Poniżej przypominamy, komu przysługuje i na jakich zasadach.

- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że do 28 lutego 2021 r. wydłużony został okres, za który przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika - przekazał dziś KRUS.

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Jak przekazała KRUS, zasiłek opiekuńczy przysługuje na obowiązujących dotychczas zasadach.

- W przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka/przedszkola/szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 – ubezpieczonym rolnikom i domownikom – z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad: dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat, dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - informuje KRUS.

Policyjny pościg za ciągnikiem. Nietrzeźwy rolnik w przyczepce przewoził wnuczkęPolicyjny pościg za ciągnikiem. Nietrzeźwy rolnik w przyczepce przewoził wnuczkęCzytaj dalej

Warto także pamiętać, kiedy przysługuje zasiłek opiekuńczy.

- Zasiłek opiekuńczy przysługuje w przypadku, gdy placówki są nadal zamknięte ze względu na COVID-19, oraz w sytuacji, gdy placówka, która wznowiła naukę/opiekę stacjonarną, zostanie zamknięta lub jej funkcjonowanie, mimo że jest otwarta, zostanie ograniczone ze względu na nieprzewidziane zamknięcie klasy, oddziału, a więc w przypadku, gdy nie będzie możliwości zapewnienia opieki ww. dzieciom i osobom niepełnosprawnym - poinformowano.

Ważne informacje dla ubiegających się o zasiłek opiekuńczy

Zmiana terminu przysługiwania zasiłku opiekuńczego nie wypłynęła także na zasady występowania o dodatkowe świadczenie z KRUS.

- Jeżeli we wniosku o zasiłek opiekuńczy złożonym przed wejściem w życie nowych przepisów wskazano okres opieki nad dzieckiem po 14 lutego 2021 r. i spełnione zostały pozostałe warunki niezbędne do uzyskania prawa do tego zasiłku, to prawo do tego zasiłku zostanie przyznane na wskazany we wniosku okres opieki (nie dłużej niż do 28 lutego 2021 r.) bez konieczności ponawiania wniosku - infromuje KRUS.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomniała także, że zasiłek nie przysługuje w przypadku, gdy drugi z rodziców dziecka jest w stanie zapewnić opiekę (tj. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego lub wychowawczego).

Artykuły polecane przez redakcję RolnikInfo:

Źródło: KRUS

Następny artykuł