KRUS - zasiłek opiekuńczy
ARKADIUSZ ZIOLEK/East News
Autor Aneta Wasilewska - 18 Stycznia 2021

KRUS ws. zasiłku opiekuńczego. Wiadomość dla rodziców

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego za pośrednictwem sieci przekazała, że została podjęta decyzja w sprawie zasiłku opiekuńczego. Rodzice mogą dłużej ubiegać się o wypłatę dodatkowych świadczeń.

- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że do 31 stycznia 2021 r. wydłużony został okres, na który przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika - poinformowała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Zasiłek opiekuńczy z KRUS

Co więcej, pojawiła się informacją, że zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał rodzicom i opiekunom na dotychczasowych zasadach, czyli w przypadku zamknięcia z powodu koronawirusa żłobka/przedszkola/szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje w sprawowaniu opieki nad:

  • dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat,
  • dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności, lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

- Nie zmieniły się zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który przyznawany jest na wniosek - poinformowała KRUS.

W lutym rozpoczyna się nabór wniosków. Rolnicy mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowegoW lutym rozpoczyna się nabór wniosków. Rolnicy mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowegoCzytaj dalej

Informacje dla rodziców

- Jeżeli we wniosku o zasiłek opiekuńczy złożonym przed wejściem w życie nowych przepisów wskazano okres opieki nad dzieckiem po 17 stycznia 2021 r. i spełnione zostały pozostałe warunki niezbędne do uzyskania prawa do tego zasiłku, to prawo do tego zasiłku zostanie przyznane na wskazany we wniosku okres opieki (nie dłużej niż do 31 stycznia 2021 r.) bez konieczności ponawiania wniosku - przekazała KRUS.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi przez KRUS, nie zmieniły się zasady przysługiwania zasiłku opiekuńczego.

Dodatkowe świadczenia nie przysługują, jeżeli drugi rodzic może zapewnić dziecku opiekę, czyli w przypadkach, gdy jest bezrobotny, czy korzysta z urlopu rodzicielskiego bądź wychowawczego.

Artykuły polecane przez redakcję RolnikInfo:

Źródło: KRUS

Następny artykuł