KRUS - wnioski
spinheike/Pixabay
Autor Aneta Wasilewska - 18 Grudnia 2020

Informacje dla emerytów i rencistów. Wnioski do KRUS tylko do końca roku

Jak co roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozliczać będzie podatek dochodowy za emeryta, rencistę i osobę uprawnioną do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Zgodnie z komunikatem wydanym przez KRUS, 31 grudnia bieżącego roku mija termin, w którym można złożyć wniosek o nieobliczanie podatku.

- Z dniem 31 grudnia 2020 r. upływa termin składania wniosków o nieobliczanie podatku dochodowego od wypłaconych przez KRUS emerytur i rent - przekazano na stronie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

W przypadku wszystkich osób, które nie chcą, by KRUS obliczyła podatek dochodowy od wypłaconych w 2020 r. emerytur i rent, powinny przed zakończeniem roku, złożyć wniosek o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku dochodowego.

Składanie wniosków odbywa się w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.

KRUS: Kto nie będzie miał rozliczenia podatku dochodowego

- Na potwierdzenie dokonania rozliczenia Kasa wystawi i przekaże w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 marca 2021 r. formularz PIT-40A - Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy. Osoba, która otrzyma ww. formularz i poza świadczeniami emerytalno-rentowymi wypłaconymi z Kasy w 2020 r. nie osiągnęła innego przychodu, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dochód z gospodarstwa rolnego nie wchodzi do tego przychodu) - nie ma obowiązku składania w urzędzie skarbowym dodatkowego zeznania podatkowego - przekazała Kasa rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Wnioski tylko do 20 grudnia. Ważna wiadomość dla producentów świńWnioski tylko do 20 grudnia. Ważna wiadomość dla producentów świńCzytaj dalej

Jak poinformowała KRUS, podatek dochodowy emeryta/rencisty/osoby uprawnionej do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego za 2020 r. nie zostanie rozliczony między innymi, gdy:

  • w ciągu 2020 r. emeryturę lub rentę wypłacała jednostka organizacyjna KRUS, a następnie jednostka organizacyjna ZUS lub odwrotnie,
  • realizowała w danym roku podatkowym ulgę podatkową udzieloną przez urząd skarbowy,
  • obniżała wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w związku ze złożonym przez emeryta lub rencistę oświadczeniem o wspólnym opodatkowaniu dochodów z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci (chyba, że takie oświadczenie emeryt/rencista wycofał w 2020 r.),
  • nie pobierała zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
  • przed końcem roku podatkowego tj. do dnia 31 grudnia 2020 r. emeryt/rencista złożył wniosek o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku,
  • suma zaliczek pobranych w roku podatkowym przewyższa kwotę obliczonego podatku,
  • z uwagi na wstrzymanie wypłaty emerytury/renty po zamknięciu roku podatkowego nie mogła rozliczyć niedopłaty podatku.

Co więcej, KRUS zaznaczyła, że w przypadku wystąpienia chociaż jeden z opisanych powyżej sytuacji, Kasa przekaże emerytowi/renciście/osobie uprawnionej do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego formularz PIT-11A – Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego za rok podatkowy 2020.

- Osoba, która otrzyma PIT-11A powinna sama złożyć zeznanie podatkowe (formularz PIT-36 lub PIT-37) we właściwym urzędzie skarbowym (w formie papierowej lub drogą elektroniczną) w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2021 roku - można przeczytać na stronie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Ważna informacja ws. ulg podatkowych

- Ponadto Kasa informuje, że każda osoba, która chce skorzystać z ulg podatkowych bądź z rozliczenia podatku razem z małżonkiem lub dzieckiem (w przypadku osób samotnych), mimo obliczenia podatku przez Kasę – również sama składa zeznanie podatkowe (PIT-36 lub PIT-37) w ww. terminie. W zeznaniu podatkowym należy uwzględnić kwoty wykazane w PIT-11A lub PIT-40A - zaznacza KRUS.

Artykuły polecane przez redakcję RolnikInfo:

Źródło: KRUS

Następny artykuł