krus rolnik
pixabay
Autor Magdalena Więckowska - 27 Września 2020

KRUS powinien zostać zlikwidowany? Od lat pojawiają się podobne pomysły

KRUS i jego likwidacja to mieszanka wybuchowa, która jest gwarancją na wielką i burzliwą debatę. Kontrowersje rosną, zwłaszcza że idea istnienia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nie podoba się Unii Europejskiej. Polscy rolnicy burzą się i w znacznej większości nie chcą likwidacji KRUS-u, który - ich zdaniem - z powodzeniem funkcjonował paralelnie wobec ZUS-u. Unia Europejska nie odpuszcza i podaje kolejne argumenty przemawiające za likwidacją rolniczej Kasy Ubezpieczeń.

KRUS jak bumerang wraca do rozmów między Komisją Europejską i Polską. Ostatnie próby KE zmierzające do likwidacji KRUS-u miały miejsce w 2017 r., ale po pewnym czasie sprawa ucichła. Teraz dawny problem wraca na wokandę.

KRUS nie wszystkim podoba się tak bardzo jak rolnikom

KRUS jest kontrowersyjnym pomysłem, ponieważ wyraźnie oddziela rolników od reszty społeczeństwa. Ale czy z pożytkiem dla nich samych? Składki opłacane przez przedsiębiorców rolnych są mniejsze niż te, które opłacają pracujący zarejestrowani w ZUS. Za niezbyt sprawiedliwe uważa się również fakt, iż rolnicy nie muszą prowadzić ksiąg rachunkowych jak reszta obywateli. Jest zatem zrozumiałe, że przedsiębiorcy rolni nie chcą likwidacji KRUS. Z kolei Komisja Europejska podnosi argument, jakoby przynależność do wydzielonego systemu ubezpieczeń utrudniała mobilność zawodową. Zalecenia dotyczące likwidacji rolniczej kasy ubezpieczeń pochodziły kilka lat temu z tzw. semestru europejskiego, organu funkcjonującego od 2011 r. Jest on o tyle istotny, że jego celem jest pomoc państwom członkowskim w optymalizacji ich budżetu - a likwidacja KRUS ma być jednym z tych elementów, które pozytywnie wpłyną na wewnętrzną ekonomię Polski.

Polska stoi w opozycji

Polskie władze niechętnie słuchają rekomendacji Komisji Europejskiej w sprawie zlikwidowania KRUS. W 2017 r. polscy politycy orzekli, że rolniczy system ubezpieczeń zostanie nienaruszony. Dziś kwestia ta stoi pod znakiem zapytania. Rada Europejska rekomenduje zdecydowane kroki w tym zakresie, ponieważ od 2007 r. maleje liczba osób mających ubezpieczenie w KRUS, a rośnie liczba osób na emeryturach. Ta dysproporcja może doprowadzić do poważnych konsekwencji. Z drugiej strony Krajowa Rada Izb Rolniczych powołuje się na opinię Banku Światowego:
- Już w 2005 r. Bank Światowy w swoim raporcie stwierdził, że likwidacja KRUS lub połączenie z ZUS nie jest korzystna, a nieprzemyślane zmiany mogą spowodować chaos i kolejne problemy – stwierdza Wiktor Szmulewicz.
Rolnicy jako argument na rzecz zachowania KRUS biorą fakt obecności analogicznych organów w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej. W Niemczech istnieje Niemiecka Instytucja Ubezpieczeniowa na rzecz Rolnictwa, Leśnictwa i Ogrodnictwa. W Finlandii - Zakład Społecznego Ubezpieczenia Rolników. Kolejne takie instytucje mieszczą się m. in. we Francji, Austrii i Litwie.

Następny artykuł