kury
pikist.com
Autor Magdalena Więckowska - 18 Września 2020

Czesi wprowadzili zakaz hodowli kur w klatkach. Dobra decyzja?

Kury są niezwykle popularnymi zwierzętami gospodarskimi na całym świecie. Są stworzeniami wszechstronnymi i niezbyt drogimi w utrzymaniu. Kontrowersje budzi jednak sposób hodowli tych zwierząt. Część hodowców opowiada się za chowem klatkowym, inni - za tym na wolnym wybiegu. Jak sposób przetrzymywania kur wpływa na jakość spożywanego przez nas pożywienia? Oraz - przede wszystkim - czy chów klatkowy jest humanitarną praktyką?

Kury i ich dobrostan stały się przedmiotem politycznej debaty w Czechach. Co więcej, cała społeczność europejska coraz częściej domaga się głębszej refleksji nad sposobem hodowli tych ptaków.

Kury górą

Nowa ustawa obowiązująca w Republice Czeskiej zakłada, że od 2027 r. wprowadzony zostanie całkowity zakaz chowu klatkowego. Jest to wyraźny sygnał dla innych krajów członkowskich Unii Europejskiej, że sytuację kur należy przemyśleć na nowo, a przede wszystkim - podjąć stosowne decyzje. Jednakże również w czeskim parlamencie reforma ta nie przeszła bez turbulencji. W środę, 16 września 2020 r. nowa ustawa została przegłosowana niewielką przewagą obrońców kurzych praw.

Czeskie wątpliwości

Minister rolnictwa Pavel Kováčik - o dziwo - wcale nie był zwolennikiem nowej ustawy. Powiedział w uzasadnieniu swojej opinii: - Chodzi o to, że Polacy czy Litwini nie powinni się z nas śmiać.
Chodzi o to, by ustawa o zakazie chowu klatkowego została uchwalona najpierw na poziomie Unii Europejskiej. Dlaczego jednak inne kraje miałyby się śmiać z otwarcie kurzych klatek? Decyzja praskich polityków zdecydowanie nie jest czeskim żartem, a reszta europejskich krajów może z pewnością brać z nich przykład.

Następny artykuł