las
unsplash.com / fot. David Jusko
Autor Magdalena Więckowska - 24 Listopada 2020

Zakon był w przeszłości odpowiedzialny za wylesianie w Lubuskiem. Nie co wiary, kiedy się zaczęło

Lasami pierwotnymi można nazwać te ekosystemy, które nigdy nie zostały poddane żadnym modyfikacjom ze strony człowieka. Takie obszary występowały w Polsce powszechnie wiele wieków temu, z czasem były przekształcane na tereny rolnicze. Naukowcy odkryli, że za wylesianie lasów pierwotnych na terenie dzisiejszego województwa lubuskiego był odpowiedzialny zakon joannitów. Niesamowite jest to, że proces ten zaczął się już w XIV wieku.

Lasy zaczęły zmieniać się w tereny rolnicze już w XIV wieku, ponieważ był to czas, gdy opisywanym terenem zaczął zajmować się zakon joannitów - poza krzyżakami i templariuszami największy zakon rycerski.

Lasy, zakon i ingerencja w teren

Torfowisko Pawski Ług z pewnością znane jest mieszkańcom województwa lubuskiego i okolic.

Miejsce to wyglądało kompletnie inaczej kilka wieków temu, a wszystko to za sprawą zakonu joannitów, który zarządzał tym terenem od XIV wieku.

Jak podaje portal Nauka w Polsce, badania profesora Mariusza Lamentowicza z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wykazały, że w tamtym czasie rozpoczęło się tam przekształcanie od społeczności plemiennej do feudalnej.

Wiązało się to z powiększeniem obszarów rolnych i osiedlaniem w jednym miejscu.

To właśnie w tamtym czasie zaczęły powstawać formacje społeczne, które później przekształciły się w obecnie znane nam miasta.

Postęp cywilizacyjny

Jak zaznaczają naukowcy z Poznania, utrata lasów pierwotnych na terenach dzisiejszej Polski nie była związana tylko i wyłącznie z gwałtownym uprzemysłowieniem typowym dla czasu sprzed 150-200 lat.

Mała rewolucja przemysłowa miała miejsce m. in. wtedy, kiedy joannici zdecydowali się na wylesienie znacznej części terenu pod obszary rolnicze.

Zamek zakonu joannitów mieścił się blisko Łagowa. Ich stosunek wobec gospodarki był na owe czasy naprawdę nowoczesny - po wylesieniu gruntów oddali je w uprawę lokalnym chłopom.

Dzięki współczesnym badaniom radiowęglowym terenu naukowcy ustalili pierwotną roślinność opisywanego terenu, ustalając, że jedną z metod wylesiania było lokalne palenie lasów.

Następny artykuł