Ministerstwo rolnictwa - prace nad ustawą
ARKADIUSZ ZIOLEK/East News
Autor Aneta Wasilewska - 18 Lutego 2021

Prace nad ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników trwają. Tylko bez udziału Ministerstwa Rolnictwa

Zaledwie dzisiaj rano informowaliśmy o oficjalnym oświadczeniu Grzegorza Pudy, w którym padło zapewnienie o tym, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ani Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nie bierą udziału w pracach nad zmianami w ubezpieczeniach rolników. Jednak, jak się okazuje, nie oznacza to, że prac nad taką ustawą nie ma. 

- Informuję, że żaden projekt takiej ustawy nie wpłynął do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach uzgodnień międzyresortowych. Ani MRiRW, ani KRUS nie uczestniczyły w żadnych roboczych pracach nad proponowanym rozwiązaniem - przekazał Grzegorz Puda, o czym więcej można przeczytać >tutaj<.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi może nie uczestniczy w pracach, ale nie znaczy to, że prace się nie odbywają. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji można znaleźć projekt ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników), przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Projekt pierwszego lutego został przekazany do zaopiniowania przez Radę Dialogu Społecznego, związki zawodowe i pracodawców.

Policyjny pościg za ciągnikiem. Nietrzeźwy rolnik w przyczepce przewoził wnuczkęPolicyjny pościg za ciągnikiem. Nietrzeźwy rolnik w przyczepce przewoził wnuczkęCzytaj dalej

Jakie zmiany przewidziano w projekcie?

W projekcie zaproponowano, żeby ujednolicić zasady objęcia zasad objęcia ubezpieczeniami społecznymi wspólników jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej.

Jak można przeczytać w uzasadnieniu:

"W myśl art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej.
Zgodnie z art. 13 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, osoba prowadząca pozarolniczą działalność podlega ubezpieczeniom w okresie od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.). Biorąc pod uwagę powyższe brzmienie przepisu, należy zauważyć, że w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą samodzielnie, ustalenie momentu rozpoczęcia działalności nie stwarza problemu, jednakże ustalenie momentu objęcia ubezpieczeniami wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, stwarza trudności. Wątpliwości wynikają z rozbieżności dat pomiędzy bycia wspólnikiem a rozpoczęciem działalności gospodarczej. Konsekwencją tego jest próba unikania przez niektórych wspólników opłacania składek na ubezpieczenia społeczne"

W związku z powyższym zaproponowano objęcie ubezpieczeniami wspólników jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej, bez względu na okoliczności ("Nieistotne jest czy spółka prowadzi działalność, uzyskuje przychody, zatrudnia pracowników itd.")

- Proponuje się uzależnienie obowiązku ubezpieczeń od statusu wspólnika, co pozwoli zniwelować ewentualne próby obejścia obowiązku ubezpieczeń społecznych i stosować jednakowe regulacje w stosunku do wszystkich ww. wspólników- można przeczytać w uzasadnieniu.

Co więcej, w projekcie ustawy pojawił się przepis, w którym mowa o zwolnieniu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z obowiązku doręczania decyzji w procesie masowym (tj. waloryzacji, podwyższaniu świadczeń, zmianie ich wysokości).

Prace bez udziału Ministerstwa Rolnictwa

- Czy rozwiązanie to oznacza, że nie można będzie pozostać w KRUS, prowadząc działalność pozarolniczą? Pewnie dyskutować można – i zapewne dyskutować się będzie - zastanawiają się dziennikarze portalu Farmer.

Niestety, na ten moment zarówno Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nie bierze udziału w pracach nad propozycjami. Czy włączy się w nie w najbliższym czasie, tego nie wiadomo.

Zapraszamy na Twittera Rolnik Info twitter.com/rolnikinfo

Artykuły polecane przez redakcję RolnikInfo:

Źródło: legislacja.rcl.gov.pl, Farmer

Następny artykuł