MRiRW - rozporządzenie
rolnikinfo.pl
Autor Aneta Wasilewska - 2 Stycznia 2021

Nowe rozporządzenie MRiRW. Korzystne zmiany dla rolników

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydało nowe rozporządzenie. Zmiany, które zostały wprowadzone przez MRiRW dotyczą działania "Współpraca".

W dzienniku Ustaw dnia 29 grudnia 2020 roku opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2020 r. "zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020". Jakie zmiany zostały przewidziane w rozporządzeniu?

Korzystne zmiany dla rolników

Nowe rozporządzenie MRiRW wprowadza możliwość wspólnego uzyskania dotacji z działania "Współpraca" przez grupę pięciu rolników.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem rolnicy GO mogą otrzymać na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw wsparcie w wysokości 325 000 zł (jeżeli operacja przewiduje zakup środka transportu) bądź 280 000 zł (w pozostały przypadkach).

- W związku z powyższym posiadamy prawnie uregulowane "wytyczne" dotyczące tworzenia Grup Operacyjnych w formie Krótkich Łańcuchów Dostaw i możliwość pełnego zakresu działań. Należy spodziewać się, że nabór będzie ogłoszony w styczniu i rozpocznie się po 30 dniach od ogłoszenia, czyli w lutym - cytuje słowa Aleksandra Bomberskiego, krajowego brokera innowacji, portal Farmer.

Emilka z Emilka z "Rolnicy. Podlasie" przygotowała niespodziankę na Nowy Rok. Fani zachwyceniCzytaj dalej

Zgodnie ze słowami Bomberskiego zmiany są korzystne dla rolników. Zgodnie z nowym rozporządzeniem potrzeba 13,a nie jak dotąd było 18 punktów, by dotacja została przyznana. Dodatkowo jeden podmiot może uczestniczyć tylko w jednej Grupie Operacyjnej. To nie koniec korzyści.

- Plan działania GO został przeniesiony z dokumentu umożliwiającego wnioskowanie o płatność pierwszej transzy dofinansowania do treści wniosku w zakresie "Opisu planowanej operacji" oraz skrócono interwał planów sprzedażowych z 2 lat do jednego roku od dnia zakończenia operacji; skrócono okres prowadzenia wspólnej sprzedaży produktów rolnych z 5 lat do 2 lat liczonych od dnia zakończenia operacji; dodano obowiązek prowadzenia przez GO KŁŻ ewidencji wspólnej sprzedaży przez okres 2 lat od dnia zakończenia realizacji operacji; we wniosku o pierwszą transzę płatności usunięto obowiązek przygotowania Planu Działania GO (czyli po prostu planu sprzedaży) i przeniesiono ten dokument do wniosku o przyznanie pomocy - wylicza ekspert dla portalu Farmer.

Wymagania dla rolników, którzy chcą stworzyć grupę

W rozporządzeniu zaznaczono, że w skład grupy może wejść 5 rolników, a każdy z nich:

a) spełnia wymagania określone w przepisach w sprawie prowadzenia działalności:

– w ramach dostaw bezpośrednich lub

– przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, lub

– w ramach rolniczego handlu detalicznego, lub

– w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, lub

b) wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086), w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności określonych w dziale 10 i 11 Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Artykuły polecane przez redakcję RolnikInfo:

Źródło: Farmer, Dziennik Ustaw

Następny artykuł