MRiRW - emeryci KRUS
Marek BAZAK/East News
Autor Aneta Wasilewska - 6 Stycznia 2021

Ministerstwo rolnictwa zabrało głos ws. emerytów ubezpieczonych w KRUS. Chodzi o zmianę przepisów

Jeszcze 28 września ubiegłego roku, Podkarpacka Izba Rolnicza zwróciła się przez Krajową Radę Izb Rolniczych do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o odpowiedź na siedem wniosków. Wśród nich znalazł się wniosek o umożliwienie rolnikom, którzy nabyli uprawnienia do emerytury rolniczej dalsze prowadzenie gospodarstwa. Pojawiła się już odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- Zdaniem delegatów nie powinno być tak, że rolnik po osiągnięciu wieku emerytalnego chcąc przejść na pełną emeryturę rolniczą musi przekazać gospodarstwo rolne - zaznaczyła Podkarpacka Izba Rolnicza we wniosku do MRiRW.

Odpowiedź MRiRW ws. emerytów ubezpieczonych w KRUS

- Odnosząc się do wniosku w zakresie umożliwienia rolnikom, którzy nabyli uprawnienia do emerytury rolniczej, dalsze prowadzenie gospodarstwa, informuję, że świadczenia emerytalno-rentowe rolnicze składają się z dwóch części: części składkowej i części uzupełniajacej - zaczęła się odpowiedź Roberta Jakubika z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jak wyjaśniono część składkowa stanowi część ubezpieczeniową świadczenia emerytalnego, a jej wysokość jest uzależniona od długości stażu ubezpieczeniowego i wysokości emerytury podstawowej. Jest to część, która wypłacana jest niezależnie od prowadzenia działalności rolniczej.

- Część składkowa jest niska ze względu na to, że jest pochodną opłacanych składek na ubezpieczenia społeczne rolników, które z kolei są dostosowane do możliwości finansowych rolników - zaznaczono.

Skandaliczne zachowanie wobec Emilki z Skandaliczne zachowanie wobec Emilki z "Rolnicy. Podlasie". Ciąg dalszy nękaniaCzytaj dalej

Warunek wypłaty części uzupełniającej

- Ze względu na ograniczoną wysokość części składowej ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników przewiduje uzupełnienie emerytury i renty rolniczej o część uzupełniającą. Wysokość części uzupełniającej, wynosi od 85% d 95% emerytury podstawowej. Warunkiem wypłaty części uzupełniającej świadczenia emerytalno-rentowego rolniczego, finansowanej w całości z budżetu państwa, a więc będącej de facto emeryturą państwową jest zaprzestanie działalności rolniczej (...) co często łączy się z przekazaniem gospodarstwa rolnego - zaznaczono.

Co więcej, w odpowiedzi zaznaczono, że zawieszenie wypłaty częściowej uzupełniającej emerytury, jest prowadzenie działalności rolniczej, a nie samo jej posiadanie.

- Co za tym idzie, nawet w przypadku niewyzbycia się posiadania gospodarstwa rolnego, wypłata części uzupełniającej świadczenia rolnika, który faktycznie nie prowadzi w nim działalności, nie ulega zawiszeniu - podkreślono w odpowiedzi.

To jak będzie ze zmianami przepisów? W odpowiedzi jasno zaznaczono.

- Jest to bez wątpienia najistotniejszy mechanizm uzasadniający dalsze funkcjonowanie odrębnych regulowań w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników i rezygnacja z niego spowoduje znaczącą degradację znaczenia odrębnych rozwiązań dla rolników w zakresie zabezpieczenia społecznego. Z kolei pozostawienie tych rozwiązań w obecnej postaci, pozwala na kojarzenie celów rozwojowych z niezbędnym zakresem zabezpieczenia - zakończono temat emerytów.

Artykuły polecane przez redakcję RolnikInfo:

Źródło: Podkarpacka Izba Rolnicza

Następny artykuł