MRiRW - zboża
41330/Pixabay
Autor Aneta Wasilewska - 7 Stycznia 2021

Do Polski trafia zboże nawet z Argentyny. Ministerstwo rolnictwa udostępniło najnowsze dane

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło dane w sprawie importu i kontroli zbóż w ostatnich latach. Zgodnie z danymi, do Polski trafia nawet zboże z Argentyny. Co więcej, pojawiła się informacja o kontroli oraz o zbożach tranzytowych.

Ryszard Bartosik Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedział na interpelację Posłów Pana Jarosława Sachajko i Pawła Szramki w sprawie importu i kontroli zbóż. W piśmie znalazły się najnowsze, zaskakujące dane.

Do Polski trafia zboże nawet z Argentyny

Pierwszym pytaniem skierowanym do MRiRW było, z jakich krajów i w jakich ilościach importowane było zboże do Polski w roku 2017, 2018, 2019 i w pierwszych 3 kwartałach 2020. Zgodnie z odpowiedzią w ostatnich latach importowano:

- rok 2017 - 1 842 tys. ton, w tym 942 tys. ton pszenicy oraz 422 tys. ton kukurydzy. Najwięcej zboża przywożono z Czech, Słowacji, Niemiec, Ukrainy, Węgier, Litwy,
- rok 2018 – 1 453 tys. ton zbóż, w tym 649 tys. ton pszenicy i 288 tys. ton kukurydzy. Najwięcej zboża przywieziono ze Słowacji, Czech, Francji, Ukrainy, Niemiec, Węgier,
- rok 2019 - 1 471 tys. ton zbóż, w tym 579 tys. ton pszenicy i 397 tys. ton kukurydzy. Najwięcej zboża przywieziono ze Słowacji, Czech, Ukrainy, Węgier, Francji, Niemiec.
- od stycznia do października 2020 r. przywóz zbóż wyniósł 1 481 tys. ton, w tym 730 tys. ton pszenicy oraz 337 tys. ton kukurydzy. Najwięcej zboża przywieziono ze Słowacji, Czech, Węgier, Dani, Niemiec i Argentyny.

W W "Rolnik szuka żony" zerwała zaręczyny. Dziś nie ukrywa, jak bardzo jest zakochanaCzytaj dalej

Zboże tranzytowe

Kolejną z kwestii poruszanych przez MRiRW, była ilość zboża przewożonego przez Polskę, jako zboża tranzytowe i z jakich krajów. Zgodnie z danymi Izby Administracji Skarbowej w Warszawie:

- w 2018 roku przez Polskę tranzytem przewieziono ok. 17,7 tys. ton zbóż z 27 krajów wysyłki, najwięcej z: Ukrainy (ok. 6,4 tys. ton), Rosji (ok. 3,2 tys. ton), Kazachstanu (1,8 tys. ton), Węgier (1,6 tys. ton),
- w 2019 roku przez Polskę tranzytem przewieziono ok. 34 tys. ton zbóż z 30 krajów wysyłki, najwięcej z: Ukrainy (ok. 16,2 tys. ton), Rosji (ok. 3,2 tys. ton), Białorusi (ok. 3,2 tys. ton), Kazachstanu (1,4 tys. ton), Węgier (1,4 tys. ton),
- w 2020 roku przez Polskę tranzytem przewieziono ok. 21 093 ton zbóż z 26 krajów wysyłki, najwięcej z: Ukrainy (ok. 6,7 tys. ton), Rosji (ok. 1,7 tys. ton), Kazachstanu (1,7 tys. ton).

Kontrola importowanych zbóż

- Importowane zboża podlegają kontroli przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów RolnoSpożywczych, Państwową Inspekcję Sanitarną, Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcję Weterynaryjną. Służby te dokonują czynności sprawdzających zgodnie z obowiązującymi przepisami - zaznaczono w odpowiedzi.

Inspekcja Weterynaryjna prowadzi nadzór nad importem produktów z krajów trzecich i obejmuje produkty przeznaczone do żywienia zwierząt. Co więcej, wszystkie importowane przesyłki przeznaczone na cele paszowe poddawane są kontroli granicznego lekarza weterynarii.

Artykuły polecane przez redakcję RolnikInfo:

Źródło: Odpowiedź na interpelację nr 16158 w sprawie importu i kontroli zbóż/ sejm.gov

Następny artykuł