MRiRW - zwalczanie ASF
milesz/Pixabay
Autor Aneta Wasilewska - 10 Stycznia 2021

Jest odpowiedź z ministerstwa. Chodzi o zwalczanie afrykańskiego pomoru świń

Jeszcze 10 grudnia ubiegłego roku Lubuska Izba Rolnicza zwróciła się do Grzegorza Pudy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W piśmie zwrócono się z pytaniem, kto ponosi odpowiedzialność za straty materialne poniesione przez rolników podczas gdy w obwodach łowieckich obowiązuje zakaz polowań. Lubuska Izba Rolnicza zwróciła także uwagę na problem z redukcją dzików, który wynika nie z winy myśliwych, a lekarzy weterynarii, którzy zakazują polowań, co z kolei przekłada się na wzrost populacji dzików. 

W odpowiedzi Robert Jakubik, Dyrektor Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej Wsi wyjaśnił kwestie prawne związane ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń.

- Zwalczanie afrykańskiego pomoru świń (ASF) odbywa się na podstawie przepisów ustanowionych na poziomie Unii Europejskiej, dotyczących środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń. Jednolite zasady w tym zakresie obowiązują wszystkie państwa członkowskie UE, w tym również Polskę - zaznaczył.

Jeżeli chodzi o środki zwalczania ASF, to jak przypomniał Jakubik, zawarte są w dyrektywie oraz decyzji wykonawczej Komisji.

- Przepisy te zostały wdrożone do polskiego porządku prawnego m.in. w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia oraz zwalczania chorób zakaźnych, a także w aktach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy - w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 roku w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomory świń - pojawiło się w odpowiedzi na pismo LIR.

Rozpocznie się już na początku kwietnia. Rolnicy muszą się przygotować na kolejny spisRozpocznie się już na początku kwietnia. Rolnicy muszą się przygotować na kolejny spisCzytaj dalej

Czasowy zakaz polowań

- W powyższej ustawie określono ogólny katalog środków do wykrywania i likwidowania chorób zakaźnych, pozostawiając ich wybór w kompetencji powiatowego lekarza weterynarii. W dyspozycji Powiatowego Inspektoratu Weterynarii ustawodawca przewidział m.in. możliwość wprowadzenia czasowego zakazu organizowania polowań i odłowów zwierząt łownych - przekazano.

Oznacza to, że powiatowy lekarz weterynarii może w uzasadnionych sytuacjach wprowadzać na danym obszarze zakazy i ograniczenia, które są konieczne dla zwalczania choroby, a także jej dalszego rozprzestrzeniania się.

- Ponadto należy odnotować, że w obwodach łowieckich, w których wprowadzony został zakaz polowań zbiorowych na dziki, cały czas możliwe jest wykonywanie polowań indywidualnych oraz odstrzału sanitarnego - zaznaczono w piśmie.

Potrzeba szczegółowych analiz

W zakończeniu odpowiedzi pojawiła się informacja o tym, że wszelkie decyzje związane ze zwalczaniem i zapobieganiem ASF muszą być wynikiem szczegółowej analizy.

- Zwalczanie choroby wymaga elastycznego podejścia dostosowanego do lokalnych uwarunkowań. Dlatego też ustawodawca, określając szeroki katalog środków możliwych do zastosowania przy wykrywaniu i likwidacji choroby, pozostawił w kompetencji organów Inspekcji Weterynaryjnej rozstrzygnięcie, które z tych środków są konieczne do zastosowania w konkretnej sytuacji - zakończono.

Artykuły polecane przez redakcję RolnikInfo:

Źródło: Lubuska Izba Rolnicza

Następny artykuł