dotacje
unsplash.com / fot. Kelly Sikkema
Autor Magdalena Więckowska - 13 Stycznia 2021

Zmiany w kwestii działania "Restrukturyzacja małych gospodarstw". Rolnicy powinni pamiętać

MRiRW nie ogłosiło jeszcze co prawda terminu otwierającego nabór na poddziałanie o nazwie "Restrukturyzacja małych gospodarstw", lecz zdecydowało się na wprowadzenie kilku istotnych zmian, które dotkną m.in. wydłużenia realizacji PROW 2014-2020 o kolejne dwa lata.

Inne istotne zmiany, o których mówi MRiRW to również skrócenie czasu na wydanie decyzji co do przyznania płatności przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

MRiRW i restrukturyzacja małych gospodarstw

O jaki zmiany dokładnie chodzi? Warto zacząć od przypomnienia, iż poddziałanie o nazwie "Restrukturyzacja małych gospodarstw" jest objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.

Finanse z puli na lata 2014-2020 jeszcze nie zostały wyczerpane, toteż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi było zmuszone wprowadzić zmiany prawne, które dostosowałyby warunki przyznania funduszy pomocowych rolnikom w taki sposób, by korespondowały z przepisami unijnymi.

Warto nadmienić, że planowany termin otwarcia naboru na działanie "Restrukturyzacja małych gospodarstw" to marzec 2021 roku.

Na miejscu blisko 20 zastępów straży pożarnej. Ogromny pożar w zakładzie przetwórstwa owocówNa miejscu blisko 20 zastępów straży pożarnej. Ogromny pożar w zakładzie przetwórstwa owocówCzytaj dalej

Lista zmian

Pierwszą ważną zmianą dotyczącą dotacji na restrukturyzację małych gospodarstw jest wydłużenie czasu realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 o dwa lata. Oznacza to, że w ramach PROW 2014-2020 będą mogły być wypłacane dotacje nawet do 2022 roku.

Druga zmiana dotyczyć będzie terminu wydawania decyzji w kwestii przyznania dotacji rolnikom. Dotychczasowy okres na wydanie decyzji to 210 dni, natomiast w skutek najnowszej decyzji czas ten będzie skrócony do 180 dni.

W rozporządzeniu dotyczącym skrócenia czasu oczekiwania decyzję ws. otrzymania dotacji można przeczytać, iż taka skrócona procedura obowiązuje już w związku z innymi działaniami, jak np. "Premia dla młodych rolników".

Trzecia zmiana związana jest z kolejnością przysługiwania pomocy finansowej rolnikom. Wynika ona z połączenia górnego pułapu funduszów pomocowych dla Mazowsza i reszty regionów w kraju. Dzięki temu pieniądze będą trafiały do rolników w kolejności ustalonej przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji, czyli bez wyodrębniania limitu dla województwa mazowieckiego.

Czwarta zmiana dotyka terminu składania wniosku o drugą ratę dotacji rolniczej. Jest ona efektem przedłużenia czasu poddziałania o dwa lata, toteż przedsiębiorcy rolni będą zobowiązani do złożenia opisywanego wniosku w czasie - maksymalnie - trzech lat od momentu otrzymania pierwszej raty dotacji. Warto zaznaczyć, iż czas ten nie może przekroczyć granicznej daty 31 sierpnia 2025 roku.

Ostatnia, piąta zmiana jest związana ze sposobem przekazywania biznesplanu do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. By wyjść naprzeciw potrzebom rolników pojawiła się idea, by przekazywać biznesplan również w postaci elektronicznej na pamięci USB, czyli popularnym pendrivie. Inne możliwości to także zgranie biznesplanu na płytę CD lub DVD.

Artykuły polecane przez redakcję RolnikInfo:

Następny artykuł