MRiRW - wnioski
ARKADIUSZ ZIOLEK/East News
Autor Aneta Wasilewska - 13 Grudnia 2020

Wnioski tylko do 28 stycznia 2021. Pomoc finansowa dla rolników na nawadnianie w gospodarstwie rolnym

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina o trwającym trzecim naborze składania wniosków na nawadniania w gospodarstwie rolnym. Termin składania wniosków kończy się 28 styczna 2021 roku. Poniżej zamieszczone zostały informacje o tym, kto może starać się o pomoc finansową, na jakich zasadach i jakie są maksymalne kwoty przyznawane dla rolników.

- Od 30 listopada 2020 r. do 28 stycznia 2021 r. w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" PROW 2014-2020, można składać wnioski na nawadnianie w gospodarstwie rolnym - przypomina Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Komu może być przyznana pomoc?

Zgodnie z informacjami MRiRW o pomoc może się ubiegać rolnik, który:

  • jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego w rozumieniu Kodeksu cywilnego, o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha i nie więcej niż 300 ha, i kieruje tym gospodarstwem;
  • prowadzi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej m.in. produkcję roślinną lub zwierzęcą w celach zarobkowych;
  • ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Wyjaśnione zostało także, jakie operacje mogą zostać zrealizowanie:

  • wykonanie nowego nawodnienia (ewentualnie z wykonaniem ujęcia wodnego z wód podziemnych lub powierzchniowych),
  • modernizacja istniejącej instalacji nawadniającej (ewentualnie z modernizacją ujęcia wodnego),
  • modernizacja instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem powierzchni nawadnianej (nowe nawodnienia) połączone ewentualnie z modernizacją zaopatrzenia tej instalacji w wodę.

- Do kosztów kwalifikowanych są zaliczane między innymi koszty wykonania ujęć wody na potrzeby nawadniania w gospodarstwie, koszty zakupu nowych maszyn i urządzeń, w szczególności do poboru, mierzenia poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, a także nowych instalacji do rozprowadzania wody oraz instalacji nowych systemów nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem - zaznaczono na stronie MRiRW.

Jaka jest wysokość pomocy?

Jak zaznacza MRiRW maksymalna wysokość pomocy, która przysługuje jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne, nie może przekroczyć 100 000 zł. Co więcej, pomoc przyznawana jest na operacji, której koszty kwalifikowane przekraczają 15 tysięcy złotych.

- Pomoc polega na refundacji do 50% (lub 60% kosztów kwalifikowanych, w przypadku operacji realizowanej przez młodego rolnika) poniesionych przez beneficjenta kosztów kwalifikowanych operacji - podkreślono.

Gdzie uzyskać więcej informacji w sprawie wniosków?

Więcej informacji na temat naboru wniosków można przeczytać na stronie ARiMR.

- Informacje na temat uzyskania zgód wodnoprawnych - w tym zgłoszeń wodnoprawnych oraz pozwoleń wodnoprawnych zostały zamieszczone na stronie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie:

Dodatkowo, pod numerem infolinii (22) 699 92 99, pracownicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie udzielają rolnikom oraz doradcom rolnym szczegółowych informacji dotyczących procedury uzyskania ww. dokumentów. Dane teleadresowe do poszczególnych Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej znajdują się na stronie internetowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod linkiem https://wody.gov.pl/nawodnienie-rolne - podpowiada MRiRW.

Źródło: MRiRW

Następny artykuł