MRiRW - ASF
Pxhere CC0 Domena publiczna
Autor Aneta Wasilewska - 18 Grudnia 2020

MRiRW ws. walki z ASF. Poruszono temat redukcji populacji dzików

Wielkopolska Izba Rolnicza zamieściła odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na interpelację Posła Jana Dziedziczaka, w której omówiona została sprawa związana z wirusem afrykańskiego pomoru świń w Polsce.

Afrykański pomór świń coraz bardziej dotyka rolników w Polsce. Jak przekazywaliśmy dzisiaj, na terenie kraju potwierdzono kolejne przypadki ASF wśród populacji dzików. W temacie ciężkiej sytuacji pojawiła się odpowiedź MRiRW na interpelację Posła Jana Dziedziczaka, w której szerzej została omówiona sprawa ASF.

- W związku z wystąpieniem na terytorium Polski oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej afrykańskiego pomoru świń (ASF), Komisja Europejska w decyzji wykonawczej nr 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE (Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63, z późn. zm.) wprowadziła regionalizację, tj. podział kraju na następujące obszary w zależności od sytuacji epizootycznej:

  • obszar ochronny - określony w części I załącznika do ww. decyzji – strefa buforowa, w której co do zasady choroba nie powinna występować (tzw. strefa żółta);
  • obszar objęty ograniczeniami – określony w części II załącznika do ww. decyzji, związany z występowaniem przypadków choroby u dzików (tzw. strefa czerwona);
  • obszar zagrożenia – określony w części III załącznika do ww. decyzji, związany z występowaniem ognisk ASF u świń i/lub przypadków tej choroby u dzików (tzw. strefa niebieska).

Jak zaznacza w piśmie Szymon Giżyński, Sekretarz Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w związku z decyzją o takim podziale zostały wprowadzone środki kontroli zdrowia zwierząt. Mowa o decyzji, która została wdrożona prawnym rozporządzeniem

Nagranie zwróciło uwagę MRiRW. Główny Lekarz Weterynarii będzie pilnie wyjaśniać nieprawidłowościNagranie zwróciło uwagę MRiRW. Główny Lekarz Weterynarii będzie pilnie wyjaśniać nieprawidłowościCzytaj dalej

- Decyzja ta została wdrożona do krajowego porządku prawnego rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2018 r. poz. 290, z poźn. zm.). Przy tym należy zauważyć, że na obszarach powiatów: gostyńskiego i rawickiego nie stwierdzono ognisk i przypadków ASF. W związku z tym ww. powiaty nie zostały włączone w zakres obszarów: zagrożenia, objętego ograniczeniami i ochronnego - informuje Giżyński.

Walka z ASF w Polse

- Działania związane z ograniczaniem szerzenia się afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są podejmowane w sposób ciągły, z zastosowaniem wszelkich dostępnych środków, na wielu poziomach we współpracy z różnymi resortami i instytucjami. Przede wszystkim kontynuowane są działania na rzecz redukcji populacji dzików na terenie całego kraju. Redukcja populacji dzików do jak najniższego poziomu, a tym samym eliminacja wirusa ASF ze środowiska naturalnego, pozostaje aktualnie jedną z najważniejszych kwestii - można przeczytać w odpowiedzi.

W piśmie pojawiły się infomacje na temat redukcji populacji dzików, która nieustannie prowadzona jest na terenie kraju.

- Redukcja populacji dzików jest realizowana na terytorium Polski w sposób ciągły, w pierwszej kolejności w ramach planowej gospodarki łowieckiej i – uzupełniająco – poprzez wykonywanie odstrzałów sanitarnych nakazywanych w drodze rozporządzeń: powiatowego lekarza weterynarii lub wojewody i wykonywanych przez myśliwych zrzeszonych w Polskim Związku Łowieckim. Działania mające na celu zwiększenie liczby pozyskanych dzików w ramach polowań czy odstrzału sanitarnego są i będą kontynuowane, w celu ograniczenia zagęszczenia populacji dzika do poziomu 0,1 osobnika/km2 zgodnie z rekomendacjami Międzyresortowego Zespołu ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków ASF, przekazanymi do realizacji ministrowi właściwemu ds. środowiska - informuje MRiRW.

Polowania i uproszczone metody diagnostyki

- Jednocześnie uprzejmie informuję, że na pozostałym obszarze Polski nie obowiązują ograniczenia w prowadzeniu gospodarki łowieckiej, które byłyby uzasadnione w zawiązku z koniecznością ograniczania ryzyka szerzenia się ASF. Jednocześnie należy zważyć, zgodnie z § 26 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz. U. Nr. 61 poz. 548, z późn. zm.), prowadzący polowanie zbiorowe jest odpowiedzialny za jego przeprowadzenie zgodnie z przepisami oraz w warunkach zapewniających bezpieczeństwo uczestnikom i otoczeniu, oraz może zlecić uczestnikom wykonanie niektórych czynności związanych z polowaniem. Tym samym prowadzący polowanie, jako osoba znająca behawioryzm dzików, może nakazać jego uczestnikom bezwzględne dostosowanie się do obowiązujących zasad oraz postępowanie w taki sposób, aby nie dochodziło do niekontrolowanych przemieszczań dzików na duże odległości - zaznaczono.

Na koniec pojawiła się informacja, że Polska wraz z Republiką Czeską zgłaszały problem związany z diagnostyką ASF podczas posiedzenia Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa.

- Ponadto uprzejmie informuję, że Polska w nocie zaprezentowanej podczas listopadowego posiedzenia Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH) wspólnie z Republiką Czeską, apelowała do Komisji Europejskiej o konieczność intensyfikacji działań na rzecz wdrożenia uproszczonych metod diagnostyki ASF. Takie uproszczone metody mogłyby w przyszłości umożliwić wprowadzenie rozwiązań, które wyeliminują konieczności przechowywania tusz dzików w chłodniach. Działania w tym zakresie będą kontynuowane - podkreślono.

Całość można przeczytać >tutaj<.

Artykuły polecane przez redakcję RolnikInfo:

Źródło: Wielkopolska Izba Rolnicza

Następny artykuł